Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Laseresitykset, solariumit ja kauneudenhoito

Ingressi Laseresitykset, solariumit ja kauneudenhoito (Säteilyn käyttäjälle)

Laserlaitteet, solariumit ja useat kauneudenhoidossa käytettävät laitteet hyödyntävät ionisoimatonta säteilyä. Toiminnanharjoittajien on tärkeää tuntea käyttämiensä laitteiden ominaisuudet, säteilyn käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyn aiheuttamat terveyshaitat turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ionisoimattoman säteilyn käyttöä.

Osion etusivun tekstinosto Tietoa kauneudenhoitoalan ammattilaiselle

Tietoa kauneudenhoitoalan ammattilaiselle

Kauneudenhoitopalveluissa, joissa käytetään ionisoimatonta säteilyä, toiminnanharjoittajan on varmistauduttava siitä, että palvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle. Hoitojen turvallisuus on aina yksinomaan palveluntarjoajan vastuulla.

Osion etusivun tekstinosto Solariumyrityksen perustaminen

Solariumyrityksen perustaminen

Oletko perustamassa solariumyritystä? Oletpa sitten aloitteleva yrittäjä tai liiketoimintaa laajentava toiminnanharjoittaja, sinun on otettava huomioon muutama asia, joka liittyy solariumyrityksen perustamiseen.

Osion etusivun tekstinosto Laseresitykset

Laseresitykset

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön esim. valotehosteena, mainoksessa tai pelissä on oltava STUKin lupa, jos väestö voi oleskella laitteen käyttöpaikalla tai tilassa, jossa lasersäteet kulkevat.