Säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen antamiseen tarvitaan hyväksyntä

Vastaavan johtajan koulutuksen antamiseen tarvitaan hyväksyntä

Säteilyturvakeskus hyväksyy hakemuksesta muun koulutusorganisaation kuin korkeakoulun järjestämän säteilyturvallisuusvastaavan säteilysuojelukoulutuksen

Muulla koulutusorganisaatiolla kuin korkeakoululla, joka antaa säteilyturvallisuusvastaavan säteilysuojelukoulutusta, on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

Säteilyturvallisuusvastaavalla on oltava toimintatyyppikohtaiselle osaamisalalle soveltuva pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus.  Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuudesta säädetään säteilylain 41 §:ssä ja säteilyturvallisuusvastaavan osaamisaloista, osaamisesta ja työkokemuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä. Säteilyturvallisuusvastaavan koulutusta voivat järjestää niin korkeakoulut kuin muutkin koulutusorganisaatiot. Muut koulutusorganisaatiot kuin korkeakoulut tarvitsevat koulutuksen järjestämiseksi Säteilyturvakeskuksen antaman hyväksynnän. Hyväksyntä voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Korkeakoulujen ei tarvitse hakea koulutuksilleen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää, mutta korkeakoulut voivat pyytää Säteilyturvakeskukselta lausunnon järjestämistään säteilyturvallisuusvastaavan ja säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutuksista.

Koulutusorganisaatio Osaamisalat Päätös
voimassa
Koulutusorganisaatiot
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2019
Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Radiokemian laboratorio Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 17.3.2021
  Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 17.3.2021
Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla 6.7.2020 
  Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa    6.7.2020  
  Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 6.7.2020  
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinröntgentoiminta 15.10.2019
Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Laitekeskus Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2018
  Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2018
Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos

Terveydenhuollon röntgentoiminta

2.2.2020

Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 15.12.2020
  Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 15.12.2020
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 12.8.2020
  Teollisuusradiografia 12.8.2020
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 12.1.2021
Oulun yliopisto, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2019
  Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2019
Oulun yliopisto, Fysiikan tutkinto-ohjelma Avolähteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2019
  Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2019
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Terveydenhuollon röntgentoiminta

15.7.2020
  Hammasröntgentoiminta 15.7.2020
  Isotooppilääketiede 15.7.2020
  Sädehoito 15.7.2020
  Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla    15.7.2020

POHTO Oy 

Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 9.5.2024
Suomen Turvaprojektit Oy Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 16.12.2024
Taitotalo Oy Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 16.1.2025
  Teollisuusradiografia 16.1.2025
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 19.2.2021
Tampereen teknillinen yliopisto, Biolääketieteen tekniikan tiedekunta Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla 31.12.2019
Turun yliopisto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 31.12.2019
Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Säteilyn yleiskäyttö lääketieteellisellä alalla 23.5.2021

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Anne Kiuru / Tarkastaja
    puh. +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988244