Säteilyturvallisuuspäivät 24.-25.5.2018, Jyväskylän Paviljonki

Koulutusmateriaali: Säteilyturvallisuuspäivät 24.-25.5.2018, Jyväskylän Paviljonki

Ohessa linkkinä seminaarin esitelmät

TORSTAI 24.5.2018

Säteilyn riskeistä viestiminen – paljonko on paljon?  
Säteilyriskit keskustelussa kansalaisten ja ammattilaisten kesken, viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, STUK
•    Käytännön kokemuksia, radiologi Heljä Oikarinen, OYS
Suhteellisuusperiaate säteilyturvallisuudessa, johtaja Tommi Toivonen, STUK

Uusi säteilyturvallisuusjärjestelmä  
Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava, johtava asiantuntija Ritva Bly, STUK
Johtamisjärjestelmä, johtava asiantuntija Ritva Bly, STUK
Turvallisuuskulttuuri, kehityspäällikkö Elina Pietikäinen, Awanic Oy
Turvallisuusarvio, yli-insinööri Kerttuli Helariutta, Helsingin yliopisto

Säteilylähdekohtainen turvallisuus  
Avolähteet, tarkastaja Hanna Tuovinen, STUK
Umpilähteet ja röntgenlaitteet, toimistopäällikkö Santtu Hellstén, STUK
Tietoisku! Täydennyskoulutus, tarkastaja Timo Helasvuo, STUK

Uutta tietoa säteilyturvallisuudesta ja kokemuksesta opittua  
Uutta tietoa säteilyturvallisuudesta, alustus Hannu Järvinen
Säteilyturvallisuuspoikkeamista opittua, tarkastaja Sampsa Kaijaluoto, STUK  ja
Säteilyturvallisuuspoikkeamista opittua,  Eero Oksanen
Tietoisku! Annosrekisterin extranet-palvelu, tarkastaja Riina Alén, STUK

PERJANTAI 25.5.2018

TERVEYDENHUOLTO

Oikeutusarviointi  
Arvioinnin menettelyt erilaisissa tilanteissa, johtava asiantuntija Ritva Bly, STUK
Olemassa olevien menettelyjen hyödyntäminen, asiantuntijalääkäri Kristian Lampe, Kustannusosakeyhtiö Duodecim
Kuvantamisen oikeutusarviointi, kun kyseessä ei ole lääketieteellinen altistus
•    Nykytilanne, tarkastaja Timo Helasvuo, STUK
•    Suhde lääketieteelliseen altistukseen, radiologi Raija Seuri, HUS-Kuvantaminen

Optimointi  
Muutokset vaatimuksissa, ylitarkastaja Petra Tenkanen-Rautakoski, STUK
Röntgentoiminnan laadunvarmistus, tarkastaja Atte Lajunen, STUK
Tietoisku! STUKin roolin ja valvonnan muuttuminen, toimistopäällikkö Teemu Siiskonen, STUK

Koulutusvaatimukset ja kliininen auditointi  
Uudet koulutusvaatimukset, johtava asiantuntija Ritva Bly, STUK
Kliininen auditointi
•    Sisäinen ja ulkoinen kliininen auditointi, tarkastaja Juha Suutari, STUK
•    Syventävät auditoinnit, ylifyysikko Tiina Laitinen, KYS

SÄDEHOITO JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE

Sädehoidon uudistetut vaatimukset
Laadunvarmistus ja käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset, ylitarkastaja Ilkka Jokelainen, STUK
Isotooppihoidot tilastojen valossa, tarkastaja Jukka Liukkonen, STUK
Näkökulmia radiojodihoitojen suunnitteluun, ylifyysikko Tiina Laitinen, KYS
Isotooppihoitojen annoslaskenta-ohjelmat, ylifyysikko Antti Sohlberg,  Päijät-Hämeen keskussairaala

Työpaja turvallisuusarvion tekemisestä  
Sädehoidon riskiarvio, ylitarkastaja Petri Sipilä, STUK

TEOLLISUUS

Lupa-asiat ja säädökset 1  
Johdanto säädösmuutoksiin – mikä muuttuu ja mikä ei?, johtava asiantuntija Mika Markkanen, STUK
Tietoisku! Uudet turvallisuuslupaa vaativat toiminnat, tarkastaja Hanna Tuovinen, STUK
Ulkomaiset yritykset toiminnanharjoittajina, toimistopäällikkö Santtu Hellstén, STUK
Milloin turvallisuusluvan muuttamisesta tehdään hakemus ja milloin ilmoitus?, tarkastaja Heli Hoilijoki, STUK
Säteilylainsäädännön uudistus toiminnanharjoittajan näkökulmasta
•    Project Engineer, OneSecurity program Juhani Kiiskinen, UPM-Kymmene Oyj
•    Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Riitta Pilviö, MAP Medical Technologies Oy

Lupa-asiat ja säädökset 2
STUKin määräykset, johtava asiantuntija Mika Markkanen, STUK
Taloudelliset vakuudet, toimistopäällikkö Santtu Hellstén, STUK
Laadunvarmistus, ylitarkastaja Jorma Kuusisto, STUK
Tietoisku! STUKin rooli valvovana viranomaisena, toimistopäällikkö Santtu Hellstén, STUK

Toimintaan liittyvät muutokset
Turvallisuusarvio ja johtamisjärjestelmä, johtava asiantuntija Mika Markkanen, STUK
Esimerkkejä toimintojen luokituksesta, tarkastaja Heli Hoilijoki, STUK  
Tietoisku! Valvonta- ja tarkkailualueet, ylitarkastaja Jorma Kuusisto, STUK
Säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyyden hakeminen, Mika Teräs, Säteilyturvaneuvottelukunta  
Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttö eri toiminnoissa, tarkastaja Hanna Tuovinen, STUK
Tietoisku! Lain siirtymäajat, ylitarkastaja Eija Venelampi, STUK