Sädehoitofyysikoiden 32. neuvottelupäivät 4.-5.6.2015

Koulutusmateriaali: Sädehoitofyysikoiden 32. neuvottelupäivät 4.-5.6.2015, Sädehoidon riskiarvioinnin neuvottelupäivä 4.6.2015

Ohessa linkkinä neuvottelupäivien esitelmät.

TORSTAI 4.6.2015

Sädehoidon riskinarviointi, johtava asiantuntija Hannu Järvinen (STUK)

Haittatapahtumien todennäköisyyden arviointi, ylifyysikko Mikko Tenhunen (HYKS)

Haittatapahtumien vakavuusasteen arviointi, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Leena Voutilainen (KYS)

Potilaan hoitopolkuun liittyvät esimerkit riskinarvioinnista, röntgenhoitaja Kari Tervo (KYS) ja syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Leena Voutilainen (KYS)

Laitteisiin liittyvät esimerkit riskinarvioinnista, ylifyysikko Simo Hyödynmaa (TAYS)

Organisaatioon liittyvät esimerkit riskinarvioinnista, ylifyysikko Mikko Tenhunen (HYKS)

Käytännön työkalut sädehoidon riskinarviointiin, ylitarkastaja Ilkka Jokelainen (STUK)

PERJANTAI 5.6.2015

Metrologiayhteistyössä kehitettyjä menetelmiä, Antti Kosunen (STUK)

GafChromic-EBT3 -filmi fotoni-ja elektronikenttien verifioinnissa, ylitarkastaja Petri Sipilä (STUK)

GafChromic-EBT3 -filmin ominaisuuksien määritys Monte Carlo menetelmällä, sairaa-lafyysikko Jarkko Ojala (TAYS)

Kokemuksia timantti-ilmaisimen testauksesta, erikoistuva fyysikko Antti Kulmala (HYKS)

Keuhkoperfuusion huomioiminen sädehoidon suunnittelussa, erikoistuva fyysikko Jaana Mäkitalo (VSKS)

Hengitystahdistettujen sädehoitojen dosimetrisia mittauksia, erikoistuva fyysikko Piia Karppinen (OYS)

Annossuunnitelmavertailun tuloksia, ylifyysikko Mikko Tenhunen (HYKS)

Kiihdyttimen laadunvalvonnassa havaittua, sairaalafyysikko Erna Kaleva (PHKS)

Uusi näkökulma laadunvarmistukseen (AAPM TG100), johtava asiantuntija Ritva Bly (STUK)

Sädehoidon riskinarviointi, johtava asiantuntija Ritva Bly (STUK)

Sädehoidon valvonnan tuloksia, ylitarkastaja Petri Sipilä (STUK)

Poikkeavat tapahtumat ja niistä tiedottaminen, tarkastaja Sampsa Kaijaluoto (STUK)

Sädehoidon syventävät kliiniset auditoinnit, KLIARY, johtava asiantuntija Hannu Järvinen (STUK)

Dosimetrialaboratorio tiedottaa, johtava asiantuntija Antti Kosunen (STUK)

STUKin uudet päätökset ja ST-ohjeet, ylitarkastaja Ilkka Jokelainen (STUK)

Säädösuudistusten valmistelu, johtava asiantuntija Ritva Bly (STUK)