Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Koulutus ja kelpoisuudet (STV ja STA)

Ingressi Koulutus ja kelpoisuudet

Tästä osiosta löydät tietoa säteilyn käytön ammattilaisille tarkoitetusta koulutuksesta sekä koulutusaineistoja. Sivuilla kerrotaan myös koulutusvaatimuksista säteilyn käytön organisaatiosi vastuuhenkilöille (STV) sekä tiedot teollisuudessa ja tutkimuksessa säteilyturvallisuusasiantuntijana (STA) toimivista henkilöistä. Muista koulutuksista ja tapahtumista löytyy tietoa Stuk.fi-sivuston Ajankohtaista-osiosta.

Osion etusivun kuvanosto Terveydenhuollon kuvantamisen neuvottelupäivät

Osion etusivun tekstinosto Koulutus ja kelpoisuudet Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutus

STV:n koulutus

Säteilyturvakeskus hyväksyy hakemuksesta muun koulutusorganisaation kuin korkeakoulun järjestämän säteilyturvallisuusvastaavan (STV) säteilysuojelukoulutuksen.

Osion etusivun tekstinosto Koulutus ja kelpoisuudet Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) koulutus

STA:n kelpoisuus

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyturvallisuusasiantuntijana toimivat

STA:na toimivat henkilöt

Tiedot henkilöistä, jotka ovat saaneet oikeuden toimia STA:na sekä STA-palveluita tarjoavien yritysten ja yliopistojen tiedot löytyvät STUKin sivuilta.

Osion etusivun tekstinosto Koulutus ja kelpoisuudet Koulutus Ajankohtaista-osiossa

Muuta ajankohtaista

Stuk.fi-sivuston Ajankohtaista-osiossa kerrotaan muista säteily- ja ydinturvallisuusalaan liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista.