Osion etusivun tekstinosto Säteilysuojelukoulutus

Säteilysuojelukoulutus

Turvallisen säteilyn käytön edellytyksenä on, että säteilyä käyttävillä ja myös muulla tavoin toimintaan osallistuvilla työntekijöillä on tehtäviensä vaatima koulutus ja asiantuntemus. Tarvittaessa toiminnan harjoittaja järjestää toimipaikkakoulutusta ja tehtäväkohtaista opastusta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyturvallisuusvastaavan koulutus

Säteilyturvallisuusvastaavan koulutus

Muulla koulutusorganisaatiolla kuin korkeakoululla, joka antaa säteilyturvallisuusvastaavan säteilysuojelukoulutusta, on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

Osion etusivun tekstinosto Tulevia koulutustapahtumia

Tulevia koulutustapahtumia

Säteilyturvakeskus järjestää vuosittain useita koulutustapahtumia, joissa käsitellään myös säteilyn käyttöön liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Osion etusivun tekstinosto Koulutuspäivien materiaalia

Osion etusivun tekstinosto Muu koulutus ja tapahtumat

Muu koulutus ja tapahtumat

Tästä osiosta löydät tietoa säteilyn käytön ammattilaisille tarkoitetuista koulutustapahtumista. Tutustu muuhun koulutustarjontaan Ajankohtaista-osiossa.