Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on tehtävä säteilytoiminnan turvallisuusarvio, jonka Säteilyturvakeskus (STUK) vahvistaa osana turvallisuusluvan myöntämistä tai erikseen. Turvallisuusarvio on laadittava kirjallisesti ja se on pidettävä ajan tasalla.

Turvallisuusarviossa tunnistetaan, miten toiminnasta voi aiheutua säteilyaltistusta työntekijöille ja väestölle ottaen huomioon mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat. Turvallisuusarviossa määritellään arvioitujen annosten ja potentiaalisen altistuksen perusteella työperäistä altistusta ja väestön altistusta koskevat luokat. Lisäksi määritellään toiminnan säteilylähteiden luokat siltä osin kuin ne liittyvät toimintaan.

Siirtymäajan jälkeen lähetettävissä uutta turvallisuuslupaa koskevissa hakemuksissa on oltava mukana turvallisuusarvio. Siirtymäaika on lakisääteinen, eikä siihen myönnetä jatkoaikaa.

Jos hakemus koskee turvallisuusluvan muuttamista, turvallisuusarvio on oltava hakemuksessa, jos muutos on sellainen, että turvallisuusarvio muuttuu olennaisesti. Tällöin STUK vahvistaa päivitetyn turvallisuusarvion.

Muutosilmoitusten yhteydessä turvallisuusarviota ei pääsääntöisesti tarvita. STUK voi kuitenkin aina pyytää ajantasaisen turvallisuusarvion tiedoksi.

Hakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä vahvistetusta turvallisuusarviosta ei peritä erillistä maksua, vaan lupa-asiasta peritään maksu maksuasetuksessa (1259/2018) säädetyllä tavalla. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu.

Jos toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut turvallisuusarviota siirtymäajan sisällä, STUK velvoittaa tähän tarvittaessa hallintopakolla.

Turvallisuusarvio toimitetaan STUKin lomakepalvelun kautta tai sähköpostitse:

  • Säteilyn käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa: teollisuus(at)stuk.fi
  • Säteilyn käyttö terveydenhuollossa: terveydenhuolto(at)stuk.fi
  • Hammasröntgentoiminta: hammasrtg(at)stuk.fi

Ohjeen turvallisuusarvion laatimiseen löydät STUKin Lomakkeet-sivulta kohdasta ”Turvallisuusarvion tekemisen tueksi ohjeita ja lomakkeita”.