Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Annosrekisteri

Extranet-palvelun käyttöoikeus

Säteilyturvakeskuksen annosrekisteriin liittyy extranet-palvelu, jonka käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttöoikeuksia.

Käyttöoikeudet voidaan antaa säteilyturvallisuusvastaavalle ja toiminnanharjoittajan tai työnantajan nimeämälle annosrekisteriasioita hoitavalle henkilölle sekä säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille. Yksittäisille työntekijöille käyttöoikeuksia ei voida antaa.

Annosrekisterin extranet-palvelua voi käyttää seuraavilla tai niiden uudemmilla versioilla: Internet Explorer 11, Firefox 31.3.0 ESR, Firefox 41, Chrome 45 ja Safari 6.

Allekirjoitettu hakulomake lähetetään skannattuna sähköpostitse: annosrekisteri(at)stuk.fi

tai postitse osoitteella:
Säteilyturvakeskus
Annosrekisteri
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA

Säteilyturvakeskus lähettää hakijalle henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse.

Annosrekisteritietojen tilaus

Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla on oikeus saada tiedot. Tietoja voi tilata työntekijä itse, säteilyturvallisuusvastaava tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetty yhteyshenkilö. Annosrekisteri sisältää henkilötietoja ja tietoja luovutettaessa noudatetaan sekä yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja asetusta täydentävää tietosuojalakia (1050/2018) että säteilylakia (859/2018).

Työntekijän annosraportti ja säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan oheista lomaketta käyttäen tai annosrekisterin extranet-palvelun kautta. Täytetyn tilauslomakkeen voi lähettää postitse (osoite lomakkeen alalaidassa) tai sähköpostilla annosrekisteri(at)stuk.fi.

Emme suosittele sähköpostia luottamuksellisten tai salassa pidettävien tietojen lähettämiseen.

Asiakirjoista peritään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1259/2018 mukainen maksu.

Työntekijän annosraportista voi myös tulostaa epävirallisen version suoraan extranetista maksutta. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja on virallinen asiakirja, jota ei voi itse tulostaa.

Työntekijän annosraportista (suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) näkyy työntekijän koko annoshistoria. Tyypillinen käyttötarkoitus on esimerkiksi annostietojen toimittaminen säteilytyöntekijän terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille.

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja muodostaa säteilypassin yhdessä säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin kirjoittaman todistuksen kanssa. Tätä tarvitaan lähdettäessä toiseen EU-maahan luokan A säteilytyöhön. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja on määrämuotoinen englanninkielinen dokumentti, josta näkyy työntekijän annostiedot viimeisen viiden vuoden ajalta.

Yhteystiedot

Annosrekisteri
Puhelin 09 759 88 247