Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Lomakkeet

Tältä sivulta löydät säteilytoimintaan liittyviä lomakkeita ja ohjeita.

Sisällys


Terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilytoimintaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet
Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet
Muut säteilyn käyttöön liittyvät lomakkeet ja ohjeet
Säteilytyöntekijöihin liittyvät lomakkeet ja ohjeet
Solariumit ja laserluvat
Radonmittaukset

Turvallisuuslupahakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittajalla oltava valtuudet

Turvallisuuslupahakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet hakemuksen tai ilmoituksen jättämiseen toiminnanharjoittajan edustajana. STUK varmistaa aina valtuuden ennen asian ottamista käsittelyyn. Jos hakemus tai ilmoitus on toimitettu sähköisen lomakepalvelun kautta, hakemuksessa tai ilmoituksessa automaattisesti tieto, jos hakemuksen/ilmoituksen lähettäjälle on annettu suomi.fi-valtuus. Muussa tapauksessa STUK varmistaa valtuuden esimerkiksi kaupparekisteriotteesta, muusta asianomaisesta rekisteristä tai toiminnanharjoittajan antamasta valtakirjasta.

Valtuutusten antaminen STUKin kanssa asiointiin

STUK on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Palvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin sähköisessä lomakepalvelussa säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa. Lisätietoa valtuutusten antamisesta

Terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilytoimintaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilynkäyttäjien toivomme ensisijaisesti käyttävän sähköisiä lomakkeita (formbox.fi -lomakepalvelu). Huomioithan, että Formbox.fi -lomakepalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että tuetuista selaimista käytetään uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet.

Formbox-lomakepalveluun johtavat linkit:

Turvallisuusluvan hakeminen ja voimassa olevaan turvallisuuslupaan liittyvien muutosten hakeminen/ilmoittaminen voidaan tehdä myös alta löytyvillä sähköpostitse tai postitse lähetettävillä lomakkeilla (.docx). Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi ja muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuolto(at)stuk.fi. Postiosoite: Säteilyturvakeskus, STO, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa.​​​

Yleiset lomakkeet

Säteilytoiminta ja käyttöpaikka

Terveydenhuollon säteilylaite / säteilylähde

Turvallisuusarvion laatiminen ja toimittaminen

Terveydenhuollon ja eläinlääketieteen röntgenlaitteiden luovuttamisista ja maahantuonnista ilmoittaminen

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilynkäyttäjiä pyydetään käyttämään sähköisiä lomakkeita (formbox.fi -lomakepalvelu). Huomioithan, että Formbox.fi -lomakepalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että tuetuista selaimista käytetään uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet.

Formbox-lomakepalveluun johtavat linkit:

Turvallisuusluvan hakeminen ja voimassa olevaan turvallisuuslupaan liittyvien muutosten hakeminen/ilmoittaminen voidaan tehdä myös alta löytyvillä sähköpostitse tai postitse lähetettävillä lomakkeilla (.docx). Teollisuuden ja tutkimuksen toimintaa koskevat hakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi. Postiosoite: Säteilyturvakeskus, STO, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa.

Yleiset lomakkeet

Säteilytoiminta ja käyttöpaikka

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilylaite / säteilylähde

Turvallisuusarvion laatiminen ja toimittaminen

 

Muut säteilyn käyttöön liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksesta ilmoittaminen

Korkea-aktiivisten umpilähteiden kirjauslomakkeet

Umpilähteiden siirto

STUK käsittelee ja allekirjoittaa jatkossa umpilähteiden siirtoa koskevan asiakirjan sähköisesti. Toivomme, että toimitatte asiakirjan sähköpostin liitteenä osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi. 
Asiakirjan voi saada erillisestä pyynnöstä leimattuna.

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja koskevat vakioasiakirjat

Säteilytyöntekijöihin liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Annosrekisteri

Säteilytyöntekijöiden terveystarkastus

Säteilysuojelukoulutus ja kelpoisuus

Solariumit ja laserluvat

Solariumin valvonta

Laserluvat

Radonmittaukset

Radonmittausten hyväksyntä

Työpaikkojen radonmittaukset