Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Hae turvallisuuslupaa tai ilmoita muutoksesta

Osion etusivun ingressi Säteilyn käyttäjälle Turvallisuuslupa - hae lupaa tai muutosta

Säteilyturvakeskuksen (STUK) turvallisuusluvan hakemiseen tai muuttamiseen liittyvät lomakkeet löytyvät lomakepalvelusta (FormBox.fi). Lomakkeet ohjaavat täyttämään hakemukseen tarvittavat tiedot kohdennetusti, eikä lomakepalvelussa asiakkaan tietoja tarvitse täyttää useaan kertaan.  Lomakepalvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa.

Harmaa tietolaatikko Säteilyn käyttäjälle Lomakepalvelun tekniset vaatimukset

Lomakepalvelun tekniset vaatimukset

Lomakepalvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Suosittelemme, että käytät tuetuista selaimista uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Muut vaatimukset: käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet.

Lomakepalvelussa hyödynnetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistusta.

Harmaa tietolaatikko Siirtymäaika turvallisuusarvion lähettämiseksi STUKiin päättyy 15.6.2020

Turvallisuusarvio toimitetaan STUKin lomakepalvelun kautta tai sähköpostitse:

  • Säteilyn käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa: teollisuus(at)stuk.fi
  • Säteilyn käyttö terveydenhuollossa: terveydenhuolto(at)stuk.fi
  • Hammasröntgentoiminta: hammasrtg(at)stuk.fi

Lisätietoa säteilytoiminnan turvallisuusarviosta

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Turvallisuuslupa Uuden turvallisuusluvan hakeminen

Uuden turvallisuusluvan hakeminen

Hae uutta turvallisuuslupaa STUKin lomakepalvelussa (formbox.fi). Lomakepalvelun tekniset vaatimukset: Tuetut selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge, Safari (versio 9+). Käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Turvallisuuslupa Hakemus turvallisuusluvan muuttamiseksi

Hakemus turvallisuusluvan muuttamiseksi

Hae lomakkeella (formbox.fi) muutosta turvallisuuslupaan (esim. turvallisuusluvanhaltijan vaihdos tai uudentyyppinen laite). Jos halutaan ilmoittaa ainoastaan vähäisemmistä muutoksista, käytä lomaketta ”Ilmoitus toiminnan muutoksista”.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Turvallisuuslupa Ilmoitus toiminnan muutoksesta

Ilmoitus toiminnan muutoksesta

Tällä lomakkeella (formbox.fi) ilmoitetaan toiminnan muutoksista, jotka voidaan ilmoittaa kahden viikon sisällä toiminnan muuttumisesta (esim. turvallisuusluvanhaltijan yhteystietojen muutos, säteilyturvallisuusvastaavan vaihdos, säteilylähteen poistaminen käytöstä sekä säteilytoiminnan lopettaminen). Turvallisuusluvan muuttamista etukäteen vaativien muutosten hakeminen tulee tehdä Hakemus turvallisuusluvan muuttamiseksi -lomakkeella.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Lomakkeet

Muut säteilyn käyttäjän lomakkeet

STUK uudistaa sähköisiä lomakkeitaan. Niiden rinnalla on toistaiseksi käytössä myös pdf- ja docx-muotoiset lomakkeet.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Hae turvallisuuslupaa Valtuutusten antaminen STUKin kanssa asiointiin

Valtuutusten antaminen STUKin kanssa asiointiin

STUK on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Palvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin sähköisessä lomakepalvelussa säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Hae turvallisuuslupaa Ohjeita ja lomakkeita turvallisuusarvion tekemisen tueksi

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Hae turvallisuuslupaa Hinnasto

Valvonnasta perittävät maksut

STUK perii turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta vuotuisen valvontamaksun. Valvontamaksu perustuu säteilylakiin. Valvontamaksu peritään niiden tietojen perusteella, jotka ovat STUKin rekisterissä kunkin vuoden ensimmäisenä päivänä.