Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle -osioetusivun ingressi

Säteilyn käyttäjälle -sivut on tarkoitettu säteilyn käytön ammattilaisille niin terveydenhuollossa, teollisuudessa kuin tutkimuksessakin.

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Sammio PIENI NOSTO

alt=

Sammio - säteilylainsäädännön säädös- ja ohjeistopalvelu

STUK on julkaissut säädös- ja ohjeistopalvelu Sammion, josta löydät vaatimukset säännöstön eri tasoilta, laista, asetuksista ja STUKin määräyksistä.

Siirry Sammioon (sammio.stuk.fi)

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Hae turvallisuuslupaa

Hae turvallisuuslupaa tai ilmoita muutoksesta

STUK uudistaa sähköisiä lomakkeitaan. Turvallisuusluvan hakemiseen tai muuttamiseen liittyvät lomakkeet löytyvät nyt lomakepalvelusta (FormBox.fi). Niiden rinnalla on toistaiseksi käytössä myös pdf- ja docx-muotoiset lomakkeet.
Lisätietoa ja lomakkeet

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Tee ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta

Tee ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta

Säteilyn käyttöön liittyviin säteilyturvallisuuspoikkeamiin on varauduttava etukäteen. Toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma poikkeamien varalle.
Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Säteilyturvallisuusasiantuntija STA

Tietoa oikeudesta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana sekä lomake oikeuden hakemiseksi

Säteilylainsäädännön uudistus muutti työpaikkojen vastuita

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Lisätietoa sekä lomake oikeuden hakemiseksi

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Säteilyturvallisuusasiantuntijana toimivat

Säteilyturvallisuusasiantuntijana toimivat

Tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet oikeuden toimia STA:na ja jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisuun, löytyvät STUKin sivuilta. 
Lisätietoa STA:na toimivista

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle lomakkeita käyttöösi

Lomakkeita käyttöösi

Tarvitsetko käyttöoikeudet annosrekisterin extranet-palveluun tai oletko hakemassa oikeutta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana? Mm. näihin tarvittavat lomakkeet löydät lomakesivuilta.
Hae tarvitsemasi lomake

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Uutiskirjeet

Ajankohtaista säteilyn käyttäjälle

STUK julkaisee säteilyn käytön ammattilaisille kahta uutiskirjettä. Toinen on suunnattu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille, toinen palvelee erityisesti teollisuuden ja tutkimuksen aloilla toimivia ammattilaisia, jotka työssään käyttävät säteilyä.
Tutustu uutiskirjeisiin ja tilaa kirje sähköpostiisi

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Laseresitykset, solariumit ja kauneudenhoito

Laseresitykset, solariumit ja kauneudenhoito

Laserlaitteet, solariumit ja useat kauneudenhoidossa käytettävät laitteet hyödyntävät ionisoimatonta säteilyä. Toiminnanharjoittajien on tärkeää tuntea käyttämiensä laitteiden ominaisuudet, säteilyn käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyn aiheuttamat terveyshaitat turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Kalibrointipalvelut

Kalibrointipalvelut

STUK tuottaa kalibrointi-, tarkastus-, testaus- ja säteilytyspalveluita. Lisäksi STUK toimii ionisoivan säteilyn kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja ylläpitää säteilyannosyksiköiden mittanormaaleja. Lisätietoja Palvelut-osiossa.