Säteilyn käyttäjälle

Tietoa oikeudesta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana sekä lomake oikeuden hakemiseksi

Säteilylaki voimaan 15.12.

Säteilylainsäädännön uudistus muuttaa työpaikkojen rooleja ja vastuita. Esimerkiksi tiettyihin tehtäviin on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA).
Tietoa oikeudesta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana sekä lomake oikeuden hakemiseksi

Säteilytoiminnan turvallisuus

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaa toiminnan harjoittaja. Säteilytoiminta on suunniteltava siten, että säteilyaltistus pysyy niin pienenä kuin on mahdollista.

Säteilyn käytön aloittaminen

Säteilyn käyttöön vaaditaan turvallisuuslupa, jonka myöntää hakemuksesta Säteilyturvakeskus. Turvallisuusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnalle on esitetty säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja. STUK tarkastaa säteilyn käytön turvallisuusluvan myöntämisen jälkeen. Joissain tapauksissa tarkastus tehdään ennen säteilylaitteen käyttöönottoa. STUK tarkastaa myös yleisöesityksissä, esimerkiksi konserteissa käytettävät suuritehoiset laserlaitteet (luokat 3B ja 4) ennen kuin ne saadaan ottaa käyttöön.

Toiminnan valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä. Säteilyä käytetään hyödyksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Säteilyn käytön on oltava hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.

Poikkeavat tapahtumat

Säteilyn käyttöön liittyviin poikkeaviin tapahtumiin on varauduttava jo etukäteen. Myös toimintaohjeet poikkeavan tapahtuman varalta on oltava olemassa.

Säteilymittaukset

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä.

Säteilyturvallisuusohjeet

Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön turvallisuutta koskevia yleisiä ohjeita, ST-ohjeita.

ST-ohjeet

Lomakkeet

Hakemuslomakkeita täytettäessä on hyödyllistä käyttää apuna kyseistä toimintaa koskevia ST-ohjeita.
Lomakkeet