Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle -osioetusivun ingressi

Säteilyn käyttäjälle -sivut on tarkoitettu säteilyn käytön ammattilaisille niin terveydenhuollossa, teollisuudessa kuin tutkimuksessakin.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Laseresitykset, solariumit ja kauneudenhoito

Laseresitykset, solariumit ja kauneudenhoito

Laserlaitteet, solariumit ja useat kauneudenhoidossa käytettävät laitteet hyödyntävät ionisoimatonta säteilyä. Toiminnanharjoittajien on tärkeää tuntea käyttämiensä laitteiden ominaisuudet, säteilyn käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyn aiheuttamat terveyshaitat turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilyn käyttäjälle Kalibrointipalvelut

Kalibrointipalvelut

STUK tuottaa kalibrointi-, tarkastus-, testaus- ja säteilytyspalveluita. Lisäksi STUK toimii ionisoivan säteilyn kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja ylläpitää säteilyannosyksiköiden mittanormaaleja. Lisätietoja Palvelut-osiossa.