STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

STUKin kohdennetut radonvalvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työnantaja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös lähettämällä kohdennetuissa valvontahankkeissa selvityspyyntöjä työpaikoille.

STUK tekee tehovalvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille, joissa työnantajalla on vastuu tehdä radonmittaukset. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suurimmat koko Suomessa.

Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa kuluvan mittauskauden loppuun mennessä STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa STUK lähettää muistutuksen työpaikalle.

Kuva työpaikasta. Työntekijöitä neuvotteluhuoneessa.

STUKin tekemät valvontahankkeet 2014-2020
Tilanne ensimmäisen radonmittauskauden jälkeen selvityspyynnön lähettämisestä
Valvontahanke
(milloin aloitettu)
Työpaikkojen määrä Ei selvitystä tai mittaustulosta ensimmäisellä mittauskaudella Mittausta ei tarvittu                             Radonpitoisuus mitattu ensimmäisellä mittauskaudella Radonpitoisuus mitattu ensimmäisellä mittauskaudella, tulos* yli 300 Bq/m3
Loviisa
(11/2017)
733 393 (54%) 223 (30%) 117 (16%) 42 (36%**)
Taipalsaari #
(11/2017)
143 70 (49%) 55 (38%) 18 (13%) 4 (22%**)
Lahti
(01/2019)
1073 548 (51%) 279 (26%) 246 (23%) 44 (18%**)
Kotka; Ristikallio,
Uusikylä
(syksy 2017)
64 36 (56%) 15 (23%) 13 (20%) 2 (15%****)
Tuupakka
(syksy 2017)
125 55 (44%) 32 (26%) 38 (30%) 27 (71%****)
Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä
(syksy 2018)
253 120 (47%) 51 (20%) 83 (32%) 28 (34%**)
Työpaikat läpäisevällä maaperällä Itä-Suomessa
(11/2019)
169 97 (57%) 42 (25%) 30 (18%) 0
Mittausvelvoitekuntien päiväkodit*** #
(11/2014)
945 0 312 (33%) 633 (67%) 49 (8%**)
Koko Suomen koulut***
(syksy 2016)
1242 56 (5%) 10 (1%) 1176 (95%) 169 (14%**)

* Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Taulukon lukemat eivät ole ensimmäisen mittauskauden lukemat, vaan marraskuun 2019 mukaiset.
****Osuus mitatuista, jotka yli 400 Bq/m3 (edellisen lainsäädännön mukainen viitearvo)

# Hanke on päättynyt