STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

STUKin kohdennetut radonvalvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työnantaja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös kohdennetuissa valvontahankkeissa, joissa työpaikoille lähetetään selvityspyyntöjä.

STUK tekee tehovalvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille, joissa työnantajalla on vastuu tehdä radonmittaukset. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suurimmat koko Suomessa.

Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa kuluvan mittauskauden loppuun mennessä STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa STUK lähettää muistutuksen työpaikalle.

Kuva työpaikasta. Työntekijöitä neuvotteluhuoneessa.

STUKin tekemät valvontahankkeet 2014 lähtien
Valvontahanke
-milloin aloitettu
​​​​​​​-päivitetty
Työ-paikkojen määrä Ei selvitystä tai mittaustulosta Mittausta    ei   tarvittu              Radonpitoisuus mitattu Radonpitoisuus mitattu, tulos* yli 300 Bq/m3
Tampereen, Hämeenlinnan, Porvoon, Kouvolan ja Jyväskylän suuret työpaikat
​​​​​​​aloitettu 11/2020
430        
Loviisa
aloitettu 11/2017
​​​​​​​päivitetty 6/2018
733 393 (54%) 223 (30%) 117 (16%) 42 (36%**)
Lahti
aloitettu 01/2019
1073 548 (51%) 279 (26%) 246 (23%) 44 (18%**)
Kotka; Ristikallio,
Uusikylä

aloitettu syksy 2017
64 36 (56%) 15 (23%) 13 (20%) 2 (15%***)
Tuupakka
päivitetty 10/2020
125 2 (2%) 49 (39%) 74 (59%) 40 (54%***)
Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä
aloitettu syksy 2018
253 120 (47%) 51 (20%) 83 (32%) 28 (34%**)
Työpaikat läpäisevällä maaperällä, Itä-Suomi
aloitettu 11/2019
169 97 (57%) 42 (25%) 30 (18%) 0
Koko Suomen koulut
aloitettu syksy 2016
​​​​​​​päivitetty 11/2019
1242 56 (5%) 10 (1%) 1176 (95%) 169 (14%**)
Taipalsaari
aloitettu 11/2017
Hanke on päättynyt
142 0 120 (85%) 22 (15%) 4 (18%**)
Mittausvelvoitekuntien päiväkodit
aloitettu 11/2014
​​​​​​​Hanke on päättynyt
945 0 312
(33%)
633 (67%) 49 (8%**)

* Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti