STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

STUKin kohdennetut radonvalvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työnantaja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös kohdennetuissa valvontahankkeissa, joissa työpaikoille lähetetään selvityspyyntöjä.

STUK tekee tehovalvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille, joissa työnantajalla on vastuu tehdä radonmittaukset. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suurimmat koko Suomessa.

Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa kuluvan mittauskauden loppuun mennessä STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa STUK lähettää muistutuksen työpaikalle.

Kuva työpaikasta. Työntekijöitä neuvotteluhuoneessa.

STUKin tekemät valvontahankkeet 2014 lähtien
2020
Valvontahanke
-milloin aloitettu
​​​​​​​-päivitetty
Työ-paikkojen määrä Ei selvitystä tai mittaustulosta Mittausta    ei   tarvittu              Radonpitoisuus mitattu Radonpitoisuus mitattu, tulos* yli 300 Bq/m3
Tampereen, Hämeenlinnan, Porvoon, Kouvolan ja Jyväskylän suuret työpaikat
​​​​​​​aloitettu 11/2020
​​​​​​​päivitetty 8/2021
430 133 (31%) 133 (31%) 164 (38%)  
Läpäisevä maaperä,
koko Suomi, LÄP2

aloitettu 02/2020
​​​​​​​päivitetty 02/2021
1220 789 (64%) 312 (26%) 119 (10%) 2 (2%**)
2019
Läpäisevä maaperä,
​​​​​​​Itä-Suomi, LÄP1

aloitettu 02/2019
​​​​​​​päivitetty 02/2021
165 25 (15%) 61 (37%) 79 (48%) 2 (3%**)
Lahti
aloitettu 01/2019
​​​​​​​päivitetty 02/2021
1094 130 (12%) 469 (43%) 495 (45%) 89 (18%**)
2018
Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä
aloitettu syksy 2018
päivitetty 02/2021
254 29 (11%) 106 (42%) 120 (47%) 33 (28%**)
2017
Loviisa
aloitettu 11/2017
​​​​​​​päivitetty 8/2021
733 2 (0,3%) 581 (79%) 150 (20%) 42 (28%**)
Kotka; Ristikallio,
Uusikylä

aloitettu syksy 2017
päivitetty 3/2021
64 18 (28%) 16 (25%) 30 (47%) 5 (17%***)
Taipalsaari
aloitettu 11/2017
Hanke on päättynyt
142 0 120 (85%) 22 (15%) 4 (18%**)
Tuupakka
aloitettu syksy 2017
​​​​​​​Hanke on päättynyt
125 0 50 (40%) 75 (60%) 41 (55%***)
2016
Koko Suomen koulut
aloitettu syksy 2016
​​​​​​​päivitetty 11/2019
1242 56 (5%) 10 (1%) 1176 (95%) 169 (14%**)
2014
Mittausvelvoitekuntien päiväkodit
aloitettu 11/2014
​​​​​​​Hanke on päättynyt
945 0 312
(33%)
633 (67%) 49 (8%**)

* Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti