STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

STUKin kohdennetut radonvalvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työnantaja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös kohdennetuissa valvontahankkeissa, joissa työpaikoille lähetetään selvityspyyntöjä.

STUK tekee tehovalvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille, joissa työnantajalla on vastuu tehdä radonmittaukset. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suurimmat koko Suomessa.

Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa kuluvan mittauskauden loppuun mennessä STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa STUK lähettää muistutuksen työpaikalle.​​​

Työpaikoilla, joilla on mitattu viitearvoa korkeampia radonpitoisuuksia, STUK velvoittaa tekemään tarkentavia selvityksiä tai radonkorjauksia, joilla varmistetaan, että työntekijät eivät altistu liikaa sisäilman radonille.

STUKin tekemät valvontahankkeet 2014 lähtien
Valvontahanke
- milloin aloitettu
- päivitetty
Selvitys-
pyyntöjen määrä

Ei selvitystä tai  mittaustulosta

Mittausta    ei tarvittu           Radonpitoisuus mitattu Radonpitoisuus mitattu, tulos* yli 300 Bq/m3
2022
Luumäki ja Kotka
(pl. postinumerot
48600, 48770, 48810)

aloitettu 1/2022
814        
Keskisuuret ja
pienet veden-
tuottajat

aloitettu 1/2022
​​​​​​päivitetty 1/2023
73 11 (15%) 28 (38%) 34 (47%) 26 (76%)
2021
Suuret veden-
tuottajat

aloitettu 1/2021
päivitetty 1/2023
112 3 (3%) 30 (27%) 78 (70%) 66 (85%)
2020
Tampereen, Hämeenlinnan, Porvoon, Kouvolan ja Jyväskylän suuret työpaikat
aloitettu 11/2020
päivitetty 8/2021
430 64 (15%) 169 (39%) 197 (46%)  
Läpäisevä maaperä,
koko Suomi

aloitettu 02/2020
Hanke on päättynyt
1177 132 (11%) 689 (59%) 356 (30%) 13 (4%**)
2019
Läpäisevä maaperä,
Itä-Suomi

aloitettu 02/2019
Hanke on päättynyt
164 8 (5%) 58 (35%) 98 (60%) 2 (2%**)
Lahti
aloitettu 01/2019
päivitetty 09/2022
1093 17 (2%) 520 (48%) 556 (51%) 97 (17%**)
2018
Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä
aloitettu syksy 2018
päivitetty 09/2022
248  1 (0.4%) 118 (48%) 129 (52%) 36 (28%**)
2017
Loviisa
aloitettu 11/2017
Hanke on päättynyt
733 0 580 (79%) 153 (21%) 46 (30%***)
Kotka; Ristikallio,
Uusikylä

aloitettu syksy 2017
päivitetty 2/2022
65 2 (3%) 32 (49%) 31 (48%) 5 (12%***)
Taipalsaari
aloitettu 11/2017
Hanke on päättynyt
142 0 120 (85%) 22 (15%) 4 (18%**)
Tuupakka
aloitettu syksy 2017
Hanke on päättynyt
125 0 50 (40%) 75 (60%) 41 (55%***)
2016
Koko Suomen koulut
aloitettu syksy 2016
Hanke on päättynyt
1242 0 16 (1%) 1226 (99%) 150 (12%***)
2014
Mittausvelvoitekuntien päiväkodit
aloitettu 11/2014
​​​​​​​Hanke on päättynyt
945 0 312
(33%)
633 (67%) 49 (8%**)

*Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Osuus mitatuista, osa työpaikoista on valvottu edellisen lainsäädännön viitearvon 400 Bq/m3 mukaisesti