STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUKin valvontahankkeet työpaikoilla

STUKin kohdennetut radonvalvontahankkeet työpaikoilla

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa työpaikkojen radonpitoisuuksia. Valvonta tapahtuu pääasiassa siten, että työantaja toimittaa työpaikalla tehdyn radonmittauksen tuloksen STUKiin. STUK tekee valvontaa myös lähettämällä kohdennetuissa valvontahankkeissa selvityspyyntöjä työpaikoille.

STUK tekee tehovalvontahankkeita riskiperusteisesti työpaikoille, joissa työnantajalla on vastuu tehdä radonmittaukset. Hankkeita on tehty toimialakohtaisesti, muun muassa suomalaisiin oppilaitoksiin sekä päiväkoteihin. Valvontahankkeita on suunnattu myös alueille, joissa radonmittaustuloksissa viitearvon ylittävien pitoisuuksien osuudet ovat suurimmat koko Suomessa. Tällaisia on muun muassa Taipalsaaren ja Loviisan kunnat. Valvontahankkeissa STUK on lähettänyt selvityspyynnön työpaikan radonmittauksista suoraan työnantajalle. Koulujen radonvalvontahankkeessa STUK lähestyi kunnan terveydensuojelua. Valvontahankkeissa STUK valvoo, että jokaisesta selvityspyynnön saaneesta työpaikasta työnantaja toimittaa STUKiin joko radonmittauksen tuloksen tai selvityksen siitä, miksi radonmittauksia ei tarvitse tehdä.

Kuva työpaikasta. Työntekijöitä neuvotteluhuoneessa.

Tehovalvontahankkeiden tarkoituksena on löytää työpaikat, joissa on suuria radonpitoisuuksia, viedä tietoa työnantajille velvollisuudesta selvittää radonpitoisuus ja tarvittaessa vähentää työntekijöiden radonaltistusta.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenvedot kaikista STUKin tekemistä työpaikkojen radonvalvontahankkeista vuosina (2014-2019). Taulukko kuvaa pääosin sitä tilannetta, millainen se oli ensimmäisen radonmittauskauden jälkeen selvityspyynnön lähettämisestä. Radonmittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Alue tai toimiala, johon työpaikkojen valvontahanke kohdistui Lähetettyjä selvityspyyntöjä (=työpaikkojen määrä) Ei selvitystä tai mittaustulosta selvityspyynnön jälkeen Mittausta ei tarvita                 (toiminta lopetettu tai 2. tai ylempi krs)            Radonpitoisuus mitattu Radonpitoisuus mitattu, tulos* yli 300 Bq/m3
Loviisa 733 393 (54%) 223 (30%) 117 (16%) 42 (36%**)
Taipalsaari 143 70 (49%) 55 (38%) 18 (13%) 4 (22%**)
Lahti 1073 548 (51%) 279 (26%) 246 (23%) 44 (18%**)
Kotka 64 36 (56%) 15 (23%) 13 (20%) 2 (15%****)
Tuupakka 125 55 (44%) 32 (26%) 38 (30%) 27 (71%****)
Myrskylä, Askola, Hollola, Pyhtää, Lapinjärvi, Kärkölä 253 120 (47%) 51 (20%) 83 (32%) 28 (34%**)
Itä-Suomessa
7 kuntaa läpäisevällä maaperällä
169 97 (57%) 42 (25%) 30 (18%) 0
Mittausvelvoitekuntien päiväkodit*** 945 0 312 (33%) 633 (67%) 49 (8%**)
Koko Suomen koulut 1242 56 (5%) 10 (1%) 1176 (95%) 169 (14%**)

* Yksikin työpaikan purkkimittauksen tulos on ylittänyt viitearvon (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo)
**Osuus mitatuista
***Taulukon lukemat eivät täsmää päiväkoti- ja kouluraporteissa esitettyjen lukemien kanssa, sillä taulukon luvut ovat marraskuun 2019 mukaiset. Raportit ovat vanhempia.
****Osuus mitatuista, jotka yli 400 Bq/m3 (edellisen lainsäädännön mukainen viitearvo)