STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Hyvin ilmaa läpäisevälle maaperälle rakennetut työpaikat, joissa on työpaikkojen radonmittausvelvollisuus

Hyvin ilmaa läpäisevälle maaperälle rakennetut työpaikat

Hiekka- ja soramailla sijaitsevissa rakennuksissa on yleistä, että sisäilman radonpitoisuus on viitearvoa suurempi.

Merkittävin radonlähde työpaikkojen sisäilmassa on rakennuksen alla oleva maaperä. Rakennukset ovat usein alipaineisia, joten korvausilmaa imeytyy pieniä määriä suoraan maaperästä rakennukseen alapohjassa olevien rakojen kautta. Jos maaperä rakennuksen alla on hyvin ilmaa läpäisevä, kulkeutuu myös radon tehokkaasti rakennukseen. Viitearvoa suuremmat radonpitoisuudet ovat yleisiä koko Suomessa rakennuksissa, jotka sijaitsevat hiekka- tai soramailla.

Hyvin ilmaa läpäiseviä maalajeja ovat siis sora ja hiekka. Harjuilla ja sora-alueilla olevat työpaikat on usein helppo tunnistaa tarkastelemalla työpaikan ympäristön maastoa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa käyttää GTK:n kartta-aineistoa. Siitä voi tarkastaa, sijaitseeko työpaikka tällaisella alueella.

Selvitä GTK:n Maankamara-palvelussa, sijaitseeko rakennus ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä