Hyvin ilmaa läpäisevälle maaperälle rakennetut työpaikat

Hiekka- ja soramailla sijaitsevissa rakennuksissa on yleistä, että radonpitoisuuden toimenpidearvo ylittyy.

Merkittävin radonlähde työpaikkojen sisäilmassa on rakennuksen alla oleva maaperä. Rakennukset ovat aina alipaineisia, joten korvausilmaa imeytyy pieniä määriä suoraan maaperästä rakennukseen alapohjassa olevien rakojen kautta. Jos maaperä rakennuksen alla on hyvin ilmaa läpäisevä, kulkeutuu myös radon tehokkaasti rakennukseen. Toimenpidearvon ylittävät radonpitoisuudet ovat yleisiä koko Suomessa rakennuksissa, jotka sijaitsevat hiekka- tai soramailla.

Hyvin ilmaa läpäiseviä maalajeja ovat siis sora ja hiekka. Harjuilla ja sora-aluilla olevat työpaikat on usein helppo tunnistaa tarkastelemalla työpaikan ympäristön maastoa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa käyttää GTK:n kartta-aineistoa. Siitä voi tarkastaa, sijaitseeko työpaikka tällaisella alueella.

Kartta sora- ja hiekkamuodostumista Suomessa

Kartta sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 02/2016 aineistoa. Maaperä 1:1 000 000, aineistoa muokattu.
© Geologian Tutkimuskeskus 2013

Kartassa mukana olevat maaperäluokat:
HM: harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma
SHM: saumaharju
Mr/HM: moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma
SrHk: harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma
LSHk: litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma

Jaa tämä sivu

Selvitä GTK:n Maankamara-palvelussa, sijaitseeko rakennus läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla Selvitä GTK:n Maankamara-palvelussa, sijaitseeko rakennus läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Kojo Katja
    Ylitarkastaja / RAT puh. +358975988472