STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Hyvin ilmaa läpäisevälle maaperälle rakennetut työpaikat, joissa on työpaikkojen radonmittausvelvollisuus

Hyvin ilmaa läpäisevälle maaperälle rakennetut työpaikat

Hiekka- ja soramailla sijaitsevissa rakennuksissa on yleistä, että sisäilman radonpitoisuus on viitearvoa suurempi

Merkittävin radonlähde työpaikkojen sisäilmassa on rakennuksen alla oleva maaperä. Rakennukset ovat usein alipaineisia, joten korvausilmaa imeytyy pieniä määriä suoraan maaperästä rakennukseen alapohjassa olevien rakojen kautta. Jos maaperä rakennuksen alla on hyvin ilmaa läpäisevä, kulkeutuu myös radon tehokkaasti rakennukseen. Viitearvoa suuremmat radonpitoisuudet ovat yleisiä koko Suomessa rakennuksissa, jotka sijaitsevat hiekka- tai soramailla.

Hyvin ilmaa läpäiseviä maalajeja ovat siis sora ja hiekka. Harjuilla ja sora-aluilla olevat työpaikat on usein helppo tunnistaa tarkastelemalla työpaikan ympäristön maastoa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa käyttää GTK:n kartta-aineistoa. Siitä voi tarkastaa, sijaitseeko työpaikka tällaisella alueella.

Kartat sora- ja hiekkamuodostumista Suomessa

Kartat sisältävät Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 02/2016 aineistoa. Maaperä 1:1 000 000, aineistoa muokattu.
© Geologian Tutkimuskeskus 2013

 Kartassa näkyvät hyvin ilmaa läpäisevät maaperät. Mukana olevat maaperäluokat ovat harjut, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma, sora- ja hiekkakerrostumat. Alueita on koko Suomen alueella.

Kartassa mukana olevat maaperäluokat:
HM: harju, delta, sanduri, lajittunut reunamuodostuma
SHM: saumaharju
Mr/HM: moreenipeitteinen harju / muu moreenipeitteinen sora- ja hiekkakerrostuma
SrHk: harjujen ulkopuolinen sora- ja hiekkakerrostuma
LSHk: litoraalinen sora- ja hiekkakerrostuma

Selvitä GTK:n Maankamara-palvelussa, sijaitseeko rakennus läpäisevällä sora- tai hiekkamuodostumalla

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä