STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Radon työpaikoilla -lander - Johdanto

Työnantajan vastuulla on työpaikan radonturvallisuus, kuten muutkin työturvallisuusasiat. Työnantaja vastaa työpaikalla tehtävistä radonmittauksista, vaikka työpaikka toimisi vuokratuissa tiloissa. Radonkorjauksista työnantaja ja kiinteistön omistaja sopivat keskenään.

Radonvalvonnan päätavoitteena on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. Valvonnalla vaikutetaan siihen, että työpaikoilla mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet mitoitetaan oikein ja toteutetaan riittävän nopeasti. STUK valvoo työpaikkojen radonpitoisuuksia.

Radon työpaikoilla -lander - Haitari

Haluatko lisätietoa radonista työpaikoilla?

Ota yhteyttä