STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Radon työpaikoilla -lander - Johdanto

Työnantajan vastuulla on työpaikan radonturvallisuus, kuten muutkin työturvallisuusasiat. Työnantaja vastaa työpaikalla tehtävistä radonmittauksista, vaikka työpaikka toimisi vuokratuissa tiloissa. Radonkorjauksista työnantaja ja kiinteistön omistaja sopivat keskenään.​​​​​​​

Radonvalvonnan päätavoitteena on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. Valvonnalla vaikutetaan siihen, että työpaikoilla mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet mitoitetaan oikein ja toteutetaan riittävän nopeasti. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo työpaikkojen radonpitoisuuksia.

Radon työpaikoilla -lander - Haitari

Radon työpaikoilla pieni kuvanosto 1 - Alueet joilla pakollinen

Kartta alueista, joilla radonmittaus työpaikoilla on pakollinen

Radonmittaus on tehtävä tietyillä alueilla

Tarkista, millä alueilla radonmittaukset työpaikoilla tulee tehdä.

Lue lisää

Radon työpaikoilla pieni kuvanosto 2 - STUK asiointi

Asioi verkossa

Työantajien tulee ilmoittaa radonmittauksien tulokset STUKin sähköisen asioinnin kautta.
​​​​​​​STUK Asioinnin saavutettavuusseloste

Siirry asiointipalveluun

Radon työpaikoilla pieni kuvanosto 4 - Mittaustulokset

STUKin toimitalo Laippatiellä, Roihupellossa

Työpaikkojen radontilastot

Hae oman alueesi työpaikkojen radonmittaustuloksia.

Lue lisää

Työpaikan radonmittausvelvoitteen selvittäminen

Selvitä onko työpaikallasi tehtävä lakisääteinen radonmittaus

Haluatko lisätietoa radonista työpaikoilla?

Ota yhteyttä