Radon työpaikoilla - lomakkeet

Työpaikkojen radonmittauksiin liittyvät lomakkeet löytyvät alla olevasta taulukosta

Lomakkeet (pdf) Selite
M1 Työpaikan radonmittaus – kohteen ja mittauspisteen tiedot STUKin radonpurkkimittaukseen liittyvä lomake. Tämä lomake täytetään jokaisesta kohteesta ja mittauspisteestä. Kohdetiedot täytetään jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai työpaikasta. Mittauspiste taas on kohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi. Lomake sisältää mm. työpaikan osoitetiedot sekä mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä mittauspisteen nimen, työntekijöiden lukumäärän ja työajat mittauspisteessä.
M2 -
M3 Radonmittaustietojen ilmoittaminen Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa STUKille muun kuin Säteilyturvakeskuksen tekemät työpaikan radonmittaustiedot. Ohjeet lomakkeen M3 täyttämiseksi.
M4 Ilmoitus kohteessa tehtävistä toimenpiteistä Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa työpaikalla tehtävistä toimenpiteistä STUKille.
M5 Radonaltistuksen seurannassa tarvittavien tietojen ilmoitus Tällä lomakkeella työnantaja ilmoittaa radonaltistuksen seurannassa tarvittavat tiedot STUKille.
M6 Ilmoitus maanalaisesta louhinta- tai rakennustyöstä Tällä lomakkeella louhinta- tai rakennusurakoitsija ilmoittaa työmaan tiedot ja työn yleiskuvauksen.
 

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Marjo Perälä / Laboratorioinsinööri
    puh. +358975988551