STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Radon muissa oleskelutiloissa

Radonvalvonnan tavoitteena muissa oleskelutiloissa on, ettei yksikään suomalainen altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo asuntojen ja muiden oleskelutilojen radonpitoisuuden viitearvojen noudattamista (Säteilylaki 859/2018, 15 §)

Muu oleskelutila

Muulla oleskelutilalla tarkoitetaan tilaa, joka on julkinen kokoontumistila tai muu pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu tila (Terveydensuojelulaki 13 §). Tyypillisiä muita oleskelutiloja ovat koulut, kirkot, kirjastot, uimahallit ja vaikkapa kuntosalit.

Muut oleskelutilat, joissa radonpitoisuus pitää selvittää (Säteilylaki 859/2018 156§)

Sisäilman radonpitoisuus on selvitettävä ainakin seuraavissa muissa oleskelutiloissa:

  1. Kaikissa osittain tai kokonaan maan alla sijaitsevissa muissa oleskelutiloissa.
  2. Alueilla, joissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 prosenttia suurempi kuin viitearvo 300 Bq/m³. Säteilyturvakeskus (STUK) ylläpitää luetteloa näistä alueista.
  3. Muissa oleskelutiloissa, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla koko maassa.

Selvitysvelvollisuutta koskevassa vastuunjaossa noudatetaan, mitä terveydensuojelulain 27 §:n 2 momentissa säädetään terveyshaitan selvittämisestä, poistamisesta ja rajoittamisesta.

Radonmittaus ei yleensä ole tarpeen rakennuksen toisessa tai ylemmissä kerroksissa sijaitsevissa muissa oleskelutiloissa. Jos rakennuksen lattia ja seinät eivät ole kosketuksissa maankamaraan ja väliin jäävän tilan hyvä tuulettuvuus on ilmeistä, radonmittauksia ei vaadita.

Radonpitoisuuden mittaaminen

Sisäilman radonpitoisuus määritetään ensisijaisesti käyttämällä radonmittauspurkkia (integroiva mittaus), jota pidetään muussa oleskelutilassa vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Radonmittauspurkki kertoo pitkän ajan pitoisuuden keskiarvon. Tämän jälkeen voidaan tarvittaessa selvittää radonpitoisuuksien ajallisia vaihteluita ns. jatkuvatoimisella radonmittauksella.

Keskeistä on se, että radonpitoisuuden määrittämiseen käytetään luotettavaa mittausmenetelmää. Radonmittauksen voi tilata toimijalta, joka käyttää STUKin hyväksymää mittausmenetelmää.

Kuinka usein radon on mitattava?

Keskimääräinen radonpitoisuus voi siis muuttua kiinteistössä monista syistä. STUK suositteleekin, että sisäilman radonmittaus toistettaisiin muissa oleskelutiloissa, työpaikoilla, ja asunnoissa

  • kymmenen vuoden välein, jos aiempi radonpitoisuus on ollut suurempi kuin 100 Bq/;
  • kymmenen vuoden välein, jos radonpitoisuuden pieneneminen viitearvoa pienemmäksi on saatu aikaiseksi radonkorjauksella;
  • viiden vuoden välein, jos viitearvoa pienempi pitoisuus on saatu aikaiseksi radonkorjauksella ja radonpitoisuus ennen korjausta on ollut suurempi kuin 1000 Bq/;
  • mahdollisimman pian sen jälkeen, kun rakennuksessa on tehty oleellisia, rakenteisiin tai ilmanvaihtoon liittyviä rakennus- tai muutostöitä (esim. betonilaatan, salaojien tai ilmanvaihdon uusiminen).
  • Myös kiinteistön painesuhteet voivat muuttua esimerkiksi ikkunoiden vaihdon jälkeen: jos vanhojen ikkunoiden raoista tuli merkittävästi korvausilmaa, voi uusien, tiiviiden ikkunoiden takia tilan alipaine lisääntyä, ilmanvaihto heiketä ja radonpitoisuus merkittävästi suurentua.

STUKin tiedossa on tapauksia, joissa radonimuri on rikkoutunut kenenkään sitä huomaamatta. Tämän seurauksena ihmisten radonaltistuminen on ollut yhtä korkealla tasolla kuin ennen radonkorjausta.

Radonpitoisuuden viitearvo ja radonpitoisuuden rajoittaminen

Asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Muun oleskelutilan radonpitoisuus lasketaan tilan käytön aikaisena radonpitoisuuden vuosikeskiarvona.

Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava osaltaan, että muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuus on olosuhteet huomioiden mahdollisimman pieni.

Toimenpiteet mittauksen jälkeen

Muun oleskelutilan radonmittausten tulokset on toimitettava kunnan terveydensuojeluun.
Jos muu oleskelutila on myös jonkun työtila, ja jos radonmittaus on tilattu yksityiseltä radonmittausyritykseltä, radonmittausten tulokset tulee ilmoittaa viipymättä STUKiin, STUKin sähköisen asioinnin kautta (stukasiointi.stuk.fi). Jos muun oleskelutilan radonmittaus on tehty STUKin radonmittauspalvelun, radonmittauspalvelu lähettää tilaajalle testausselosteen ja toimittaa mittaustulokset STUKin työpaikkojen radonvalvontaan. STUKista tilattuja radonmittauksia ei tarvitse erikseen ilmoittaa STUKille.

 

Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä