STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Uusien toimijoiden ilmoitusvelvollisuus

Uusien toimijoiden on tehtävä ilmoitus STUKille luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta

Ennen toiminnan aloittamista toiminnasta vastaavaan on ilmoitettava STUKille luonnonsäteilylle altistavan toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tulee tehdä kaivoslaissa tarkoitetusta kaivostoiminnasta ja toiminnasta, jossa käsitellään, käytetään, varastoidaan tai hyödynnetään luonnon radioaktiivisia aineita sisältävien aineksia ja jätteitä, joissa uraani-238:n, torium-232:n tai näiden hajoamistuotteen aktiivisuuspitoisuus on suurempi kuin yksi becquerel grammassa. (Säteilylaki 145 §)

Ilmoitukseen sisällytetään säteilyturvallisuuden kannalta keskeiset tiedot. Ilmoitusvelvollisten tahojen tulee myös tehdä selvitys luonnonsäteilyaltistuksesta toiminnan alettua. Ilmoituksen ja selvityksen sisällöstä säädetään tarkemmin STUKin määräyksessä S/6/2022 3 §, 5–7 §.

Ilmoitukset lähetetään STUKin Luonnonsäteilyn valvontaan sähköpostise: lsv (at) stuk.fi