STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Turvallisuusluvanvarainen toiminta

Kun luonnonsäteilyaltistus on suurempaa kuin viitearvo toiminnalle on haettava turvallisuuslupaa

Väestön luonnonsäteilyaltistuksen viitearvo on 0,1 millisievertiä ja työntekijöiden yksi millisievert vuodessa. Altistuksessa ei huomioida luonnon taustasäteilystä aiheutuvaa säteilyaltistusta, eikä sisäilman radonista aiheutuvaa altistusta. Jos altistuminen on suurempaa kuin jompikumpi viitearvo altistusta rajoittavista toimista huolimatta, tulee toiminnalle hakea turvallisuuslupaa STUKilta.

Turvallisuuslupa voidaan myöntää, jos:

  • säteilytoiminta on oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteen mukaista
  • säteilytoimintaa varten on laadittu turvallisuusarvio
  • toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti
  • toiminnanharjoittajalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa

Turvallisuuslupahakemuksen sisältö on määritelty Säteilylain 51 §:ssä ja Valtioneuvoston asetuksen 1034/2018 liitteessä 5.

Toiminnanharjoittaja vastaa turvallisuusluvanvaraisen toiminnan säteilyturvallisuudesta.