STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus

Luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta on tehtävä STUKille selvitys säteilyaltistuksesta

Luonnonsäteilylle altistavalla teollisella toiminnalla, jossa luonnonsäteilystä aiheutuva altistus voi olla viitearvoa suurempi, on luonnonsäteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus. Toiminnasta vastaavan tahon tulee selvittää STUKille toiminnan aiheuttama säteilyaltistus työntekijöille ja väestölle. Selvityksen perusteella varmistetaan, että työperäisen ja väestön luonnonsäteilyaltistus on pienempi kuin viitearvot. Tarvittaessa altistusta tulee rajoittaa.

  • Työperäisen altistuksen viitearvo muulle luonnonsäteilylle (kuin radonille tai avaruussäteilylle) on 1 mSv millisievert (mSv) vuodessa.
  • Väestön altistuksen viitearvo muulle luonnonsäteilylle kuin radonille tai avaruussäteilylle on 0,1 mSv vuodessa.​​​​

Jos viitearvoja pienempi altistus ei ole mahdollista rajoittavista toimista huolimatta, toiminnalle on haettava turvallisuuslupaa STUKilta.

Lue lisää turvallisuusluvasta: https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/hae-turvallisuuslupaa-tai-ilmoita-muutoksesta/turvallisuuslupa

Luonnonsäteilyn altistus - selvitysvelvollisuus

Selvityksen toimittaminen

Selvitys toimitetaan STUKiin sähköisellä lomakkeella:

https://formbox.fi/e-form/fi/stuk/03303db2ee#frontpage