Lomakkeita luonnonsäteilylle altistavaan toimintaan

Lomakkeet - radon ja luonnonsäteilylle altistava toiminta

Työantajien tulee ilmoittaa radonmittauksien tulokset STUKin sähköisen asioinnin kautta

Työpaikkojen radonmittauksiin ja luonnonsäteilylle altistavaan toimintaan liittyvät lomakkeet ja jaettavat lisätietoliitteet

Työpaikkojen radonlomakkeet Selite
M1 Työpaikan radonmittaus – purkkilomake (pdf) STUKin radonpurkkimittaukseen liittyvä lomake. Tämä lomake täytetään jokaisesta kohteesta ja mittauspisteestä. Kohdetiedot täytetään jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai työpaikasta. Mittauspiste on kohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi. Lomake sisältää mm. mittauskohteen osoitetiedot, mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työnantajan tiedot.
M2 Radonaltistuslaskuri Tällä excel-lomakkeella työnantaja voi laskea ja raportoida työntekijöiden radonaltistuksen.

 

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan lomakkeet Selite
M6 ilmoitus toiminnasta Tällä lomakkeella ilmoitetaan louhintatyöstä tai muusta työskentelystä maanalaisessa käytävässä tai tunnelissa työmaan tiedot ja työn yleiskuvauksen.
M7 ilmoitus toiminnasta Tällä lomakkeella ilmoitetaan kaivoslaissa tarkoitun kaivostoiminnan sekä luonnonradioaktiivisia aineita sisältävien aineisten ja jätteiden käsittelyn työmaan tiedot ja työn yleiskuvauksen.

 

 
TIETOA JAETTAVAKSI
Lisätietoa työnantajille /
työpaikoille radonista
Selite
Radoninfoa työntekijöille (docx) Tätä Word-liitettä voi työnantaja jakaa työpaikoille. Dokumenttiin täydennetään keltaisella merkittyihin kohtiin työpaikka ja mittauspisteet. Sen avulla työpaikalla tiedetään tehtyjen radonmittausten tulokset.
Lisätietoa työnantajalle Tämä pdf-liite sisältää tietoa radonista yleisesti, radonkorjauksista ja -mittauksista, viitearvoista jne.
Ohje työnantajalle kun mitattu radontulos on korkea Tämä pdf-liite ohjeistaa työnantajaa toimenpiteisiin kun työpaikalla mitattu radonpitoisuus on ollut korkea.