STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Lomakkeita luonnonsäteilylle altistavaan toimintaan

Lomakkeet - radon ja luonnonsäteilylle altistava toiminta

Työantajien tulee ilmoittaa radonmittauksien tulokset aina ensisijaisesti STUKin sähköisen asioinnin kautta.

STUKin verkkoasiointi edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistautumista Suomi.fi- palvelun kautta. Asiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. STUK saa vain mittauskohteeseen ja työnantajaan liittyvää tietoa.

Asioinnissa testausseloste liitetään ilmoitukseen sähköisesti. Huolehdithan, että sinulla on laboratoriosta saamasi radonmittauksen testausselosteen tiedosto saatavilla ennen asiointiin kirjautumista. Tulokset eivät tallennu, jos testausseloste puuttuu.Tulokset tallentuvat kansalliseen radontietokantaan.

stukasiointi.stuk.fi

(sivusto ei toimi Internet Explorerilla)

STUKista tilattuja mittauksia ei tarvitse ilmoittaa.

Työpaikkojen radonmittauksiin ja luonnonsäteilylle altistavaan toimintaan liittyvät lomakkeet ja jaettavat lisätietoliitteet

Työpaikkojen radonlomakkeet Selite
M1 Työpaikan radonmittaus – purkkilomake (.pdf) STUKin radonpurkkimittaukseen liittyvä lomake. Lomake täytetään jokaisesta kohteesta ja mittauspisteestä, ja kohdetiedot täytetään jokaisesta erillisestä rakennuksesta tai työpaikasta. Mittauspiste on kohteessa sijaitseva huone tai tila, johon radonmittauspurkki sijoitetaan mittauksen ajaksi. Lomakkeeseen täytetään mm. mittauskohteen osoitetiedot, mittauksen aloitus- ja lopetuspäivät sekä työnantajan tiedot.
M2 Radonaltistuslaskuri (.xlsx)

Lomake, jolla työnantaja voi laskea ja raportoida työntekijöiden radonaltistuksen.

M3 lomake (pdf) Lomake, jota voi käyttää työpaikan radonmittaustietojen ilmoittamiseen, jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista.

 

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan lomake Selite
Lomake luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta ilmoittamiseen Tällä sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan louhintatyöstä tai muusta työskentelystä maanalaisessa käytävässä tai tunnelissa työmaan tiedot ja työn yleiskuvauksen. 
Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös kaivoslaissa tarkoitetun kaivostoiminnan sekä luonnonradioaktiivisia aineita sisältävien aineisten ja jätteiden käsittelyn työmaan tiedot ja työn yleiskuvauksen.

 

 
TIETOA JAETTAVAKSI
Lisätietoa työnantajille /
työpaikoille radonista
Selite
Radoninfoa työntekijöille (pdf) Työntekijöille jaettavaa tietoa radonista ja työpaikan radonmittauksesta. Tiedostoon täydennetään keltaisella merkittyihin kohtiin työpaikka ja mittauspisteet.
Radoninfoa työnantajalle (pdf) Tietoa radonista yleisesti, radonkorjauksista ja -mittauksista, viitearvoista jne.
Ohjeita vedenkäsittelylaitoksille (pdf) Ohjeet työnantajalle, jotta työntekijöiden altistumisesta radonille vedenkäsittelyaitoksilla saadaan mahdollisimman oikea käsitys.