Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa. Luonnonsäteilylle altistavissa toiminnoissa voivat työntekijät tai väestö altistua tavanomaista suuremmalle määrälle luonnonsäteilyä.

Luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa voi olla:

  • Työskentely tiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri esim. kaivokset ja maanalaiset tilat (Säteilylaki 145 §, 155 §)
  • Talousveden toimittaminen kuluttajille, jossa luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuus on normaalia suurempi (Säteilylaki 154 §)
  • Rakennustuotteiden valmistus, tuonti EU:n ulkopuolelta tai siirto EU:n sisällä, jos ne sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita (Säteilylaki 153 §, Valtioneuvoston asetus 1034/2018 53 §)
  • Kaivostoiminta (Säteilylaki 145 §)
  • Tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien materiaalien ja jätteiden käsittely, käyttö, varastointi tai hyödyntäminen (NORM) (Säteilylaki 145 §, Valtioneuvoston asetus 1034/2018 52 §)
  • Lentotoiminta (Säteilylaki 152 §)