STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa. Luonnonsäteilylle altistavissa toiminnoissa voivat työntekijät tai väestö altistua tavanomaista suuremmalle määrälle luonnonsäteilyä.

Luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa voi olla:

  • Työskentely tiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri esim. kaivokset ja maanalaiset tilat (Säteilylaki 145 §, 155 §)
  • Talousveden toimittaminen kuluttajille, jossa luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuus on normaalia suurempi (Säteilylaki 154 §)
  • Rakennustuotteiden valmistus, tuonti EU:n ulkopuolelta tai siirto EU:n sisällä, jos ne sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita (Säteilylaki 153 §, Valtioneuvoston asetus 1034/2018 53 §)
  • Kaivostoiminta (Säteilylaki 145 §)
  • Tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien materiaalien ja jätteiden käsittely, käyttö, varastointi tai hyödyntäminen (NORM) (Säteilylaki 145 §, Valtioneuvoston asetus 1034/2018 52 §)
  • Lentotoiminta (Säteilylaki 152 §)