STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa. Luonnonsäteilylle altistavissa toiminnoissa voivat työntekijät tai väestö altistua tavanomaista suuremmalle määrälle luonnonsäteilyä.

Luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa voi olla:

  • Työskentely tiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri esim. kaivokset ja maanalaiset tilat
  • Talousveden toimittaminen kuluttajille, jossa luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuus on normaalia suurempi
  • Rakennustuotteiden valmistus, tuonti EU:n ulkopuolelta tai siirto EU:n sisällä, jos ne sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita
  • Kaivostoiminta
  • Tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien materiaalien ja jätteiden käsittely, käyttö, varastointi tai hyödyntäminen (NORM)
  • Lentotoiminta