Luonnonsäteilylle altistava toiminta

Toiminnanharjoittajan on selvitettävä luonnonsäteilystä aiheutuva säteilyaltistus, jos voidaan perustellusti epäillä, että toiminta on säteilytoimintaa (Säteilylaki 45 §). Säteilytoiminnalla tarkoitetaan tällöin sitä, että luonnonsäteilystä ihmiseen kohdistuva säteilyaltistus aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa terveydellistä haittaa.

Luonnonsäteilylle altistavaa säteilytoimintaa voi olla

  • työskentely maanalaisissa kaivoksissa, louhintatyömailla ja muissa maanalaisissa työtiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri,
  • työskentely muissa työtiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri,
  • sellaisen talousveden toimittaminen kuluttajille, jonka luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuus on normaalia suurempi,
  • sellaisten rakennusmateriaalien valmistus, jotka sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita,
  • tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien materiaalien käsittely tai varastointi,
  • toiminta, josta syntyy merkittäviä määriä luonnon radioaktiivisia aineita sisältäviä jätteitä tai josta aiheutuu merkittäviä luonnon radionuklidien päästöjä ympäristöön,
  • lentotoiminta, jossa lentohenkilöstön altistuminen avaruussäteilylle on merkittävää.
Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Ei hakutuloksia