STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Lasereiden valvonta

Lasereiden valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laserlaitteita. Laserosoittimet ja kosmetologien käytössä olevat laserlaitteet kuuluvat valvonnan piiriin. Osoitin voi olla kynälaser, avaimenperä tai led-taskulamppu. STUK valvoo myös aseiden tähtäinlasereita ja harrastevälineinä käytettäviä kuulapyssyjä, joissa on laser.

Paristoilla ja akuilla toimivat laserlaitteet on tyyppitarkastettava ennen kuin laite saadaan asettaa myytäväksi, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön Suomessa. Tyyppitarkastus on tehtävä turvallisuusluokkaan 2, 2M, 3R, 3B tai 4 kuuluvalle tai sellaisen osanaan sisältävälle laserlaitteelle. Tarkastuksen tekee tehtävään akkreditoitu tai muu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä asiantuntijalaitos. Laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettava tyyppitarkastustodistuksella. Laitteessa tulee olla tarpeelliset varoitus- ja turvallisuusluokkamerkinnät sekä viittaus eurooppalaiseen laserstandardiin EN 60825-1. Merkintöjen ja varo- sekä turvallisuusohjeiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

Markkinoilla olevia laserlaitteita valvovat Säteilyturvakeskus (kuluttajakäyttö, kosmetologien laserlaitteet ja showlaserit), Tukes (lelut), työsuojeluviranomaiset (työpaikkakäyttö) ja Valvira (lääketieteellinen käyttö).

Laseresityksille pitää hakea lupa Säteilyturvakeskukselta.

Suuritehoisen laserlaitteen (laserluokat 3B ja 4) käyttöön valotehosteena, mainoksessa, taideteoksessa tai muussa näihin rinnastettavassa esityksessä tai pelissä, on oltava Säteilyturvakeskuksen lupa, jos väestö voi oleskella laitteen käyttöpaikalla tai tilassa, jossa lasersäteet kulkevat. Lupa myönnetään, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. Säteilyturvakeskus voi liittää lupaan turvallisuuden varmistamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja kuten lupa-asiaan liittyvän tarkastuksen.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: