Lasereiden valvonta

Lasereiden valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laserlaitteita. Laserosoittimet ja kosmetologien käytössä olevat laserlaitteet kuuluvat valvonnan piiriin. Osoitin voi olla kynälaser, avaimenperä tai led-taskulamppu. STUK valvoo myös aseiden tähtäinlasereita ja harrastevälineinä käytettäviä kuulapyssyjä, joissa on laser.

Paristoilla ja akuilla toimivat laserlaitteet on tyyppitarkastettava ennen kuin laite saadaan asettaa myytäväksi, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön Suomessa. Tyyppitarkastus on tehtävä turvallisuusluokkaan 2, 2M, 3R, 3B tai 4 kuuluvalle tai sellaisen osanaan sisältävälle laserlaitteelle. Tarkastuksen tekee tehtävään akkreditoitu tai muu sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä asiantuntijalaitos. Laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettava tyyppitarkastustodistuksella. Laitteessa tulee olla tarpeelliset varoitus- ja turvallisuusluokkamerkinnät sekä viittaus eurooppalaiseen laserstandardiin EN 60825-1. Merkintöjen ja varo- sekä turvallisuusohjeiden tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

Markkinoilla olevia laserlaitteita valvovat Säteilyturvakeskus (kuluttajakäyttö, kosmetologien laserlaitteet ja showlaserit), Tukes (lelut), työsuojeluviranomaiset (työpaikkakäyttö) ja Valvira (lääketieteellinen käyttö).

Laserasennukset on esitettävä Säteilyturvakeskukselle tarkastettavaksi

Toiminnanharjoittaja on aina velvollinen esittämään yleisöesityksissä, esimerkiksi konserteissa ja ravintoloissa, käytettävät suuritehoiset laserlaitteet (luokat 3B ja 4) Säteilyturvakeskukselle tarkastettavaksi käyttöpaikallaan ennen niiden käyttöönottoa. Ensitarkastuksen jälkeen STUK voi myöntää sisällä pidettäviä esityksiä varten toiminnan harjoittajalle määräaikaisen kolmivuotisen hyväksynnän. Tällöin riittää, että yksittäisestä esityksestä ilmoitetaan asennussuunnitelma STUKin hyväksyttäväksi. Jos toiminnan harjoittajalla ei ole STUKin hyväksyntää, esitykset tarkastetaan asennuskohtaisesti paikan päällä. Hyväksynnän saaneillekin voidaan tehdä pistokoetarkastuksia käyttöpaikalla.

Ulkona pidettävissä esityksissä lasersäteen käytöllä voi olla vaikutuksia lentoliikenteen turvallisuudelle ja/tai sujuvuudelle. Toiminta, joka aiheuttaa lentoliikenteelle vaaraa tai häiritsee lentoliikenteen sujuvuutta, on ilmailulain nojalla kielletty. Toiminnan harjoittajalla onkin ilmailulakiin perustuen velvollisuus ilmoittaa ulkona pidettävien laseresitysten osalta suunnitellusta toiminnasta ilmaliikennepalvelun tarjoajalle (Air Navigation Services Finland Oy).

Laserlaitteisto on esitettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa Säteilyturvakeskukselle tarkastettavaksi (ns. ensitarkastus) viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen aiottua laitteiston käyttöajankohtaa. Sama aikaraja koskee ensitarkastuksen jälkeen tehtävien esitysten ilmoittamista, jos toiminnan harjoittajalla ei ole STUKin hyväksyntää. Toiminnan harjoittajalle myönnetyn STUKin hyväksynnän mukaisista laseresityksistä on ilmoitettava viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen aiottua esitysajankohtaa. Jos kyseessä on ulkona pidettävä esitys, joka vaatii Air Navigation Services Finland Oy:n lentoturvallisuutta koskevan arvioinnin, sekä Säteilyturvakeskukselle että Air Navigation Services Finland Oy:lle on ilmoitettava esityksestä kymmenen (10) viikkoa ennen aiottua esitysajankohtaa.

Yleisöesityksissä käytettäviä laserlaitteita koskevasta säteilyturvallisuusohjeesta ST-ohje 9.4 ilmenevät Säteilyturvakeskuksen valvontamenettely, toiminnan harjoittajan vastuut sekä yksityiskohtaiset laserlaitteistoa ja sen rakennetta koskevat vaatimukset sekä asennus- ja käyttöturvallisuusvaatimukset.

Määräaikainen hyväksyntä siirrettävän laserlaitteiston käytölle

Toiminnanharjoittaja Päätös voimassa asti
Cyber Solutions Finland Oy 31.12.2020
HL Illumination 31.12.2020
JT-Laser Oy 31.12.2019
Laserimage AB 11.11.2019
Progressive OÜ Toistaiseksi voimassaoleva
Stadin Pro DJ-Palvelut (AvTEL Oy) 31.12.2020
ST Sportservice GmbH 31.01.2020
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry. 31.12.2020
Tmi Kasara Toistaiseksi voimassaoleva
XYZ Dezigns Oy 30.09.2019

 

Säteilyturvakeskukselle tehtäviin ilmoituksiin voi käyttää Julkaisut-linkeistä löytyvää laserilmoituslomaketta.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö