STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUK voi pyytää selvityksen toiminnasta

STUK voi pyytää selvityksen toiminnasta

Mikäli Säteilyturvakeskus epäilee, että kauneudenhoidossa käytetään ionisoimatonta säteilyä siten, että enimmäisarvot voivat ylittyä, voi Säteilyturvakeskus pyytää toiminnanharjoittajalta selvitystä asiasta.

Kaikkien laitteiden osalta pyydetään seuraavat tiedot laitteesta:

 • käyttötarkoitus
 • valmistajan ja maahantuojan nimi
 • laitteen nimi ja tyyppi
 • käyttöohjeet ja mahdolliset erilliset hoidossa käytettävät ohjeet

Erilliset ohjeet voivat olla tärkeitä erityisesti RF-laitteiden käytössä, koska niissä voidaan ohjeistaa esimerkiksi käyttämään matalampaa tehoa kuin laitteen käyttöohjeissa tai lyhyempää hoitoaikaa hoidettavalle alueelle

Laserlaitteiden osalta pyydetään seuraavat tiedot laitteesta:

 • laserturvallisuusluokka
 • säteilyteho tai pulssienergia (engl. power / pulse energy)
 • pulssin pituus ja toistotaajuus (pulse duration and repetition rate)
 • aallonpituus (wavelength)
 • säteen koko iholla

RF-laitteiden osalta pyydetään seuraavat  tiedot laitteesta:

 • säteilyn taajuus (frequency)
 • säteilyn teho tai energia (power / energy)
 • energiatiheys (energy density)
 • hoitopään koko (dimensions of the treatment head)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus pyydetään tarvittaessa. Siitä selviää usein se, että onko laite tarkoitettu lääkinnälliseksi laitteeksi.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: