STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Muu ionisoimaton säteily kauneudenhoidossa

Muu ionisoimaton säteily kauneudenhoidossa

Kauneudenhoidossa hyödynnetään valopulsseja, ultraääntä ja ultraviolettisäteilyä.

Muille ionisoimattoman säteilyn tyypeille ei ole lainsäädännössä toistaiseksi määritelty enimmäisarvoja väestön altistukselle. Näitäkin tekniikoita käytettäessä tulee kuitenkin huolehtia siitä, että säteily ei vaaranna hoidettavan henkilön terveyttä. Liian voimakas säteily voi aiheuttaa ihon pintaan tai sen alle vaurioita.

Valopulsseilla (IPL, intense pulsed light) kohdistetaan ihon pinnalle suuri määrä energiaa. Kun suuri energiamäärä kohdistuu lyhyessä ajassa iholle, seurauksena voi olla ihovaurio tai palovamma. Koska valopulssi on ajallisesti erittäin lyhyt, hoidettava henkilö ei ehdi reagoida ihovaurioon vamman välttämiseksi.

Ultraäänen osalta nykyinen säteilylaki sisältää ainoastaan ultraäänen lääketieteellisen käytön. Ultraäänen voimakkuus ja taajuus vaihtelevat hyvin paljon riippuen hoitotyypistä. Ultraääni voi vaurioittaa verisuonia ja hermostoa sekä aiheuttaa kudoksissa tulehdusta ja verenvuotoa. Ultraäänikavitaatiossa matalataajuisen ultraäänen tunkeutumissyvyys voi olla useita kymmeniä senttimetrejä, jolloin ultraäänen tuottama energia voi kohdentua haitallisesti myös sisäelimiin ja luihin. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus katsovat, että ultraäänikavitaatiota ei  pidä tehdä varsinkaan raskauden aikana. HIFU-laitteilla (High Intensity Focussed Ultrasound) luodaan kehon sisäosiin voimakas ultraäänikeskittymä, joka voi vaurioittaa sisäelimiä ja luita. Pään alueella ultraääni voi liikkua kallon luita pitkin esimerkiksi silmään. Ultraäänen käyttö ihon pinnalliseen puhdistukseen on nykyarvion mukaan turvallista.

Ultraviolettisäteilylle on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritetty enimmäisarvot. Ultraviolettisäteilyä käytetään muun muassa kynsien geelilakan kovettamiseen. Säteilyturvakeskuksessa vuosina 2014-2015 tehdyssä markkinavalvontamittauksissa ei havaittu asetuksen enimmäisarvoja ylittäviä laitteita.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: