STUK valvoo STUK valvoo
STUK valvoo

Ilmoita väärinkäytöksestä

Ilmoita väärinkäytöksestä

STUKin toimialalla havaitusta väärinkäytöksestä voi tehdä ilmoituksen STUKin kirjaamoon tai STUKin henkilökunnalle.

 Yhteystietomme löytyvät täältä

Ohjeet säteilyturvallisuuspoikeamasta ilmoittamiseen

Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanava

Jos haluat käyttää ilmoittajansuojelulaissa tarkoitettua ilmoituskanavaa, käytettävissäsi on Oikeuskanslerinviraston ylläpitämä keskitetty ilmoituskanava. Tutustu ilmoituskanavan käyttöön Oikeuskanslerinviraston sivuilla: Ilmoittajansuojelu | Valtioneuvoston oikeuskansleri