STUK valvoo

STUK valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa

STUKin valvonnan perustana on säteily- ja ydinturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Tutustu STUKin valvontatehtäviin

Säteilyn käyttäjälle -sivut ammattilaisille

Säteilyn käyttäjälle -sivut on tarkoitettu säteilyn käytön ammattilaisille terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Osiosta löytyy tietoa muun muassa toiminnan turvallisuudesta ja valvonnasta sekä koulutuksesta. Sivuilta löytyvät myös hakemuslomakkeet.
Säteilyn käyttäjälle -sivuille

STUK valvoo ympäristön säteilyturvallisuutta

Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran 5-10 vuoden välein toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta.
Tutustu valvontaan ja mittaustuloksiin