STUK valvoo STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

STUK valvoo

Osion etusivun kuvanosto STUK valvoo

STUK valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa

STUKin valvonnan perustana on säteily- ja ydinturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, turvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Tutustu STUKin valvontatehtäviin

Osion etusivun kuvanosto STUK valvoo Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttäjälle -sivut ammattilaisille

Säteilyn käyttäjälle -sivut on tarkoitettu säteilyn käytön ammattilaisille terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Osiosta löytyy tietoa muun muassa toiminnan turvallisuudesta ja valvonnasta sekä koulutuksesta. Sivuilta löytyvät myös hakemuslomakkeet.
Säteilyn käyttäjälle -sivuille

Osion etusivun kuvanosto STUK valvoo Ympäristön säteilyvalvonta

STUK valvoo ympäristön säteilyturvallisuutta

Ympäristön säteilyvalvonta muodostuu vuosittain toteutettavasta jatkuvasta ohjelmasta, kerran 5-10 vuoden välein toteutettavista osaohjelmista sekä ydinvoimalaitosten ja kaivosten ympäristön säteilyvalvonnasta.
Tutustu valvontaan ja mittaustuloksiin

Osion etusivun kuvanosto Ydinturvallisuus Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain

STUK valvoo ydinlaitoksia niiden suunnittelusta aina käytöstä poistoon asti. Valvonta koskee niin teknistä toimintakuntoa kuin organisaatioidenkin toimintaa sekä ydinmateriaaleja ja ydinjätteitä.
Tutustu ydinturvallisuusvalvonnan kolmannesvuosiraportteihin

Osion etusivun kuvanosto STUK valvoo Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta

Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta

Ydinvoimalaitosten ympäristössä toteutetaan monipuolista ja kattavaa ympäristön säteilyvalvontaa. Näytteitä kerätään maa- ja meriympäristöstä. Lisäksi ilman radioaktiivisia aineita sekä radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia voimalaitoksen lähiympäristön asukkaissa seurataan säännöllisesti.
Lue lisää ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonnasta