Säännöstö

Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Ydinturvallisuusohjeet (YVL)

Ydinenergialain (990/1987) 7 r §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset.

Soveltamissäännöt

YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7 a §:ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina.

Ydinenergialain 7 r §:n kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.

STUKin täsmäpäätös

Ydinenergian ja säteilyn käytön suunnitteluperusteuhka, 28.2.2020 (pdf).

Määritelmäkokoelma

YVL-ohjeissa käytetyt määritelmät

Ohjeiden uudistaminen

YVL-ohjeita uudistetaan jatkuvana prosessina. Uudistettavana olevia ohjeluonnoksia pääsee lukemaan ja kommentoimaan STUKin ohjeistoekstranetin kautta: https://ohjeisto.stuk.fi.

Aiemmin julkaistut YVL-ohjeet

https://ohjeisto.stuk.fi/YVLold

Viranomaisohjelista

Ryhmä A: Ydinlaitoksen turvallisuuden hallinta
Numero
Aihe
Julkaistu
Numero:
YVL A.1
Julkaistu: 17.3.2020
Numero:
YVL A.2
Julkaistu: 15.2.2019
Numero:
YVL A.3
Julkaistu: 15.3.2019
Numero:
YVL A.4
Julkaistu: 15.12.2019
Numero:
YVL A.5
Julkaistu: 15.3.2019
Numero:
YVL A.6
Julkaistu: 15.6.2019
Numero:
YVL A.8
Julkaistu: 15.2.2019
Numero:
YVL A.9
Julkaistu: 15.2.2019
Numero:
YVL A.10
Julkaistu: 15.2.2019
Numero:
YVL A.11
Julkaistu: 12.2.2021
Numero:
YVL A.12
Julkaistu: 12.2.2021
Ryhmä B: Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelu
Numero
Aihe
Julkaistu
Numero:
YVL B.1
Julkaistu: 15.6.2019
Numero:
YVL B.4
Julkaistu: 15.3.2019
Numero:
YVL B.5
Julkaistu: 2.9.2019
Numero:
YVL B.6
Julkaistu: 15.6.2019
Numero:
YVL B.8
Julkaistu: 15.12.2019
Ryhmä C: Ydinlaitoksen ja ympäristön säteilyturvallisuus
Numero
Aihe
Julkaistu
Numero:
YVL C.1
Julkaistu: 15.3.2019
Numero:
YVL C.5
Julkaistu: 20.1.2020
Numero:
YVL C.6
Julkaistu: 15.3.2019
Numero:
YVL C.7
Julkaistu: 19.12.2016
Ryhmä D: Ydinmateriaalit ja -jätteet
Numero
Aihe
Julkaistu
Numero:
YVL D.1
Julkaistu: 24.5.2019
Numero:
YVL D.2
Julkaistu: 15.5.2019
Numero:
YVL D.3
Julkaistu: 17.3.2020
Numero:
YVL D.5
Julkaistu: 13.2.2018
Numero:
YVL D.6
Uraanin ja toriumin tuottaminen kaivos- ja malminrikastustoiminnassa (peruttu)
Julkaistu:
Ryhmä E: Ydinlaitoksen rakenteet ja laitteet
Numero
Aihe
Julkaistu
Numero:
YVL E.3
Julkaistu: 15.12.2019
Numero:
YVL E.4
Julkaistu: 17.3.2020
Numero:
YVL E.6
Julkaistu: 19.6.2020
Numero:
YVL E.7
Julkaistu: 15.3.2019
Numero:
YVL E.8
Julkaistu: 20.1.2020
Numero:
YVL E.9
Julkaistu: 20.1.2020
Numero:
YVL E.10
Julkaistu: 20.1.2020
Numero:
YVL E.11
Julkaistu: 2.9.2019
Numero:
YVL E.13
Julkaistu: 23.10.2020

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia