Valmiusohjeet (VAL-ohjeet)

Valmiusohjeet (VAL)

Sisäasiainministeriö on hyväksynyt 16.5.2013 STUKin laatimat ohjeet suojelutoimista säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa otettavaksi käyttöön. Ohjeissa on esitetty muun muassa suojelutoimet väestön suojelemiseksi, elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja tuotannon suojaamiseksi ja tilanteen hoitoon osallistuvien työntekijöiden suojelemiseksi sekä toimet elinympäristön puhdistukseen ja radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen käsittelyyn.

Numero Aihe Pvm
VAL 1 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisvaiheessa (pdf) 5.10.2012
VAL 2 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen jälkivaiheessa (pdf)

 

5.10.2012
VAL 3 Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille (pdf) 5.7.2011
VAL 4 Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset (pdf) 14.10.2008

Ohjeet VAL 1 ja VAL 2 korvaavat ohjeen VAL 1.1 (15.6.2001).

Ohje VAL 3 korvaa ohjeen VAL 1.2 (19.6.2001) ja ohje VAL 4 ohjeen VAL 1.3 ”Kannettavat säteilymittarit” (5.9.2001).