Säännöstö Säännöstö

Säännöstö

Säännöstö

STUKin viranomaisohjeet ja päätökset

STUKin viranomaisohjeet

Säteilyturvakeskus julkaisee viranomaisohjeita, joissa kuvataan säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan vaatimustaso.

Säteilyn käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset kuvataan säteilyturvallisuusohjeissa (ST-ohjeet) sekä Säteilyturvakeskuksen tekemissä päätöksissä ja ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset ydinturvallisuusohjeissa (YVL-ohjeet). Lisäksi STUK julkaisee normaalista poikkeaviin säteilytilanteisiin varautumista edistäviä valmiusohjeita (VAL-ohjeet) pelastusalan ammattilaisten käyttöön.

ST-ohjeet toimitetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, YVL-ohjeet suomeksi ja englanniksi sekä VAL-ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Jos ohjeesta ei vielä ole näitä kieliversioita, puuttuva tieto toimitetaan viimeistään silloin kun ohjeen sisältö uudistetaan.

Stuklex-lakitietopalvelussa ohjeet ovat html-muodossa. Valtion normitietopankista (Finlex) ohjeet löytyvät pdf-muodossa.

Ohjeiden uudistaminen

Viranomaisohjeita uudistetaan jatkuvana prosessina. Uudistettavana olevia ohjeluonnoksia pääsee lukemaan ja kommentoimaan STUKin ohjeistoekstranetin kautta: https://ohjeisto.stuk.fi.

ST-ohjeet Regulatory Guides on Radiation Safety (ST)
YVL-ohjeet Regulatory Guides on Nuclear Safety (YVL)
VAL-ohjeet  

 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö