Säännöstö

STUKin säteilyturvallisuutta koskevat päätökset

STUKin päätökset

 

Aihe Julkaisupvm   
Säteilylain alaan kuuluvien eräiden päätösten kumoaminen ja soveltamisen päättyminen, päätös 5/3020/2019 8.4.2019

HUOM. ALLA MAINITUT STUKIN PÄÄTÖKSET ON KUMOTTU TAI NIIDEN SOVELTAMINEN ON PÄÄTTYNYT.

 
Opetusvälineinä käytettävien säteilylähteiden vapauttaminen turvallisuusluvasta, päätös 30/310/07 2.5.2007
Sädehoidon laitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset, päätös 20/3020/2010 7.4.2011
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tietokonetomografiatutkimuksissa, päätös 2/3020/2013 23.5.2013
Isotooppitoiminnassa käytettävien laitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset, päätös 9/3020/2013 5.7.2013
Päätös radioaktiivisten materiaalien vapauttamisrajoista, päätös 4/3020/2013 11.9.2013
Päätös radioaktiivisten aineiden vapaarajoista, päätös 5/3020/2013 11.9.2013
Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta, kun laite toimii enintään 30 kV:n jännitteellä, päätös 6/3020/2013 11.9.2013
Ionisoivaa säteilyä sähköisesti tuottavien laitteiden käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta, kun laite toimii enintään 5 kV:n jännitteellä, päätös 7/3020/2013 11.9.2013
Terveydenhuollon röntgenlaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset, päätös 11/3020/2013 19.5.2014
Turvallisuusluvasta vapautetun tavanomaisen hammasröntgentoiminnan muutos turvallisuuslupaa edellyttäväksi toiminnaksi, päätös 5/3020/2014 5.8.2014
Viemäriverkkoon tai muuten ympäristöön päästettävien radioaktiivisten jätteiden raja-arvot, päätös 4/3020/2014 27.10.2014
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot isotooppitutkimuksissa, päätös 1/3020/2015 23.2.2015
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tietokonetomografiatutkimuksissa, päätös 9/3020/2015  25.5.2015
Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon saattaminen luvanvaraiseksi, päätös 2/3005/2014 29.9.2015
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten pään alueen kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksissa, päätös 12/3020/2016 7.11.2016
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot kardiologiassa, päätös 15/3020/2016 20.12.2016
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa, päätös 11/3020/2017 15.5.2017
Palovaroittimien ja paloilmaisimien käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta, päätös 3/3120/2017 26.7.2017
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa, päätös 6/3020/2018 5.4.2018