Säännöstö

STUKin määräykset

STUKin määräykset

Säteilyturvakeskuksen määräykset annetaan säteilylain (859/2018) ja ydinenergialain (990/1987) nojalla. Uusi säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018 ja samalla tehtiin muutoksia ydinenergialakiin. Säteilyturvakeskuksen määräyksillä tarkennetaan edellä mainittujen lakien säännöksiä. Määräykset ovat oikeudellisesti sitovia.

Ydinenergialain nojalla annetut määräykset (Y-sarja)

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta (Stuklex.fi) Y/1/2018 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä (Stuklex.fi) Y/2/2018 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä (Stuklex.fi) Y/3/2020 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta (Stuklex.fi) Y/4/2018 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta (Stuklex.fi) Y/5/2016 Perustelumuistio (pdf)

 

Säteilylain ja ydinenergialain nojalla annetut määräykset (SY-sarja)

Säteilyturvakeskuksen määräys vapaarajoista ja vapauttamisrajoista (Stuklex.fi) SY/1/2018 Perustelumuistio (pdf)

 

Säteilylain nojalla annetut määräykset (S-sarja)

Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta (Stuklex.fi) S/1/2018 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen (Stuklex.fi) S/2/2018 Perustelumuistio (pdf)

Säteilyturvakeskuksen määräys radioaktiivisista jätteistä ja radioaktiivisten aineiden päästöistä avolähteiden käytössä (Stuklex.fi)

S/2/2019 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa (Stuklex.fi) S/4/2019 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä(Stuklex.fi) S/5/2019 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta (Stuklex.fi) S/6/2019 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä (Stuklex.fi) S/10/2021 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä (Stuklex.fi) S/11/2021 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoivan säteilyn mittauksista (Stuklex.fi) S/7/2021 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä (Stuklex.fi) S/9/2021 Perustelumuistio (pdf)
Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta (Stuklex.fi) S/6/2022

Perustelumuistio
(pdf)

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia