Säännöstö

Valmiustoiminta

Valmiustoiminta

 

Lait, asetukset ja päätökset
Valmiuslaki (1552/2011)
Puolustustilalaki (1083/1991)

Pelastuslaki  (379/2011)

  • Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015)
  • Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

Laki vaaratiedotteesta (466/2012)

Sisäasiainministeriön asetus tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa (774/2011)

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (16.12.2010) (PDF)

 

EU-säädökset
Neuvoston päätös yhteisön järjestelyistä pikaisesta tietojenvaihdosta säteilyonnettomuuksien sattuessa (87/600/Euratom)
Neuvoston direktiivi säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle (1989/618/Euratom)

 

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia