Säännöstö Säännöstö

Säännöstö

Säännöstö

Painelaitteet, elintarvikkeet ja kuljetukset

Painelaitteet, elintarvikkeet ja kuljetukset

 

Painelaitteet

Painelaitelaki (869/1999)

 • Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista (890/1999)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999)

 

Elintarvikkeet

Elintarvikelaki (23/2006)

 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä (852/2000)
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (152/2015)

 

Kuljetukset

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)

 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002)
 • Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (346/2014)
 • Asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (401/2011)

 

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

 • Petri Vuorio / Toimistopäällikkö
  puh. +358975988299