Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Säteilylain ja ydinenergialain sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus.

Säteilyturvakeskuksesta on annettu laki (1069/1983) ja asetus (618/1997).