Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

Säteilylain ja ydinenergialain sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus.

Säteilyturvakeskuksesta on annettu laki (1069/1983) ja asetus (618/1997).

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Mari Andersin / Lakiasiainpäällikkö
    puh. +358975988237