Palvelut Palvelut

Palvelut

Palvelut

Teollisuusmateriaalit ja jätteet (NORM)

Teollisuusmateriaalit ja jätteet (NORM)

Teollisten materiaalien ja jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti. Mittauksissa määritetään aktiivisuuspitoisuudet uraanin (U-238) ja toriumin (Th-232) luonnonsarjoille sekä luonnon kaliumille (K-40). Samalla määritetään myös laskeumasta peräisin oleva ympäristön cesium (Cs-137). Tarpeen mukaan näytteistä tehdään myös radiokemiallisia määrityksiä, esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Jos materiaali on syntynyt teollisten prosessien seurauksena, saattaa se vaatia erillisiä lisätutkimuksia.

Teollisten materiaalien ja jätteiden radioaktiivisuusmittaus voidaan tehdä kiinteistä, nestemäisistä ja ilmanäytteistä. Teollisia materiaaleja voivat olla esimerkiksi teollisten prosessien raaka-aineet, sivutuotteet, lopputuotteet, jätteet, vesipäästöt, laitteistoihin tai putkistoihin kertyneet saostumat ja savukaasujen suodattimet. Näytemateriaalit voivat olla peräisin esim. kaivostoiminnasta, malmien prosessoinnista, metallien tuotannosta, pohjavedentuotantolaitoksista, fosforihapon tai -lannoitteiden tuotannosta, turve- ja kivihiilivoimalaitoksien kattiloista tai suodattimista.

Tutkimus soveltuu mm. toiminnoille, joilla on säteilylain mukainen säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus (säteilylaki 146 §). Jos kyseessä on jäte, tutkimuksella selviää, tarvitseeko jätteenkäsittely STUKin hyväksyntää (säteilylaki 84 §).

Voimalaitosten tuhkalle tehtävät tutkimukset tilataan Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiivisuuden mittauslomakkeella, joka löytyy sivulta Rakennustuotteet ja tuhka.

Linkki säteilylakiin 859/2018

Linkki STUK määräykseen S/3/2019

Teollisuusmateriaalien tai jätteiden NORM-tutkimuspakettien hinnat 30.1.2019 alkaen:

NORM-tutkimuspaketti nestemäisille näytteille:
Yhteensä 543,29 € (alv 0 %), 673,68 € (alv 24 %)

-    Vaativa gamma-analyysi
-    Radium (Ra-226) radiokemiallisesti nestetuikelaskennalla
-    Uraani (U-238) ja torium (Th-232) ICP-MS-menetelmällä

NORM-tutkimuspaketti kiinteille näytteille:
Yhteensä 483,45 € (alv 0 %), 599,48 € (alv 24 %)

-    Vaativa gamma-analyysi
-    Uraani (U-238) ja torium (Th-232) ICP-MS-menetelmällä (prosessoiduista näytteistä)

Jos näyte ei vaadi kaikkia pakettiin sisältyviä tutkimuksia, laskutetaan vain tehdyt tutkimukset STUKin palveluhinnaston mukaisesti.

Lisätietoja näytteenotosta tai analyyseistä voi kysyä STUKin luonnonsäteilyn valvonnan sähköpostiosoitteesta lsv(at)stuk.fi

TILAUS

Teollisuusmateriaalien tai jätteiden (NORM) radioaktiivisuuden mittaus -lomake (.pdf)

Ohje näytteenottoon – teollisuusmateriaalit ja jätteet (NORM) (.pdf)

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Yhteyshenkilöt

Tiina Torvela / Tarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi

Antti Vainonen / Ylitarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi