Palvelut Palvelut
Palvelut

Teollisuusmateriaalit ja jätteet (NORM)

Harmaa tietolaatikko - Viivästyksiä toimitusaikatauluissa

Säteilyturvakeskus muuttaa uusiin toimitiloihin keväällä 2022

Radioaktiivisuusmittauksia pyritään tekemään keskeytyksettä, mutta toimitusajat voivat olla normaalia pidempiä.

Näytteet toimitetaan huhtikuun loppuun asti osoitteeseen PL 14, 00811 Helsinki (Käyntiosoite Laippatie 4, Helsinki). Toukokuun alusta alkaen näytteet toimitetaan uuteen osoitteeseen Jokiniemenkuja 1, 01370 Helsinki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa laboratorionjohtaja Kaisa Vaaramaa (kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi).

Teollisten materiaalien ja jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti. Mittauksissa määritetään aktiivisuuspitoisuudet uraanin (U-238) ja toriumin (Th-232) luonnonsarjoille sekä luonnon kaliumille (K-40). Samalla määritetään myös laskeumasta peräisin oleva ympäristön cesium (Cs-137). Tarpeen mukaan näytteistä tehdään myös radiokemiallisia määrityksiä, esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Jos materiaali on syntynyt teollisten prosessien seurauksena, saattaa se vaatia erillisiä lisätutkimuksia.

Teollisten materiaalien ja jätteiden radioaktiivisuusmittaus voidaan tehdä kiinteistä, nestemäisistä ja ilmanäytteistä. Teollisia materiaaleja voivat olla esimerkiksi teollisten prosessien raaka-aineet, sivutuotteet, lopputuotteet, jätteet, vesipäästöt, laitteistoihin tai putkistoihin kertyneet saostumat ja savukaasujen suodattimet. Näytemateriaalit voivat olla peräisin esim. kaivostoiminnasta, malmien prosessoinnista, metallien tuotannosta, pohjavedentuotantolaitoksista, fosforihapon tai -lannoitteiden tuotannosta, turve- ja kivihiilivoimalaitoksien kattiloista tai suodattimista.

Tutkimus soveltuu mm. toiminnoille, joilla on säteilylain mukainen säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus (säteilylaki 146 §). Jos kyseessä on jäte, tutkimuksella selviää, tarvitseeko jätteenkäsittely STUKin hyväksyntää (säteilylaki 84 §).

Voimalaitosten tuhkalle tehtävät tutkimukset tilataan Rakennustuotteiden ja tuhkan radioaktiivisuuden mittauslomakkeella, joka löytyy sivulta Rakennustuotteet ja tuhka.

Teollisuusmateriaalien tai jätteiden NORM-tutkimuspaketit:

​​​​​NORM-tutkimuspaketti nestemäisille näytteille:

  • Vaativa gamma-analyysi
  • Radium (Ra-226) radiokemiallisesti nestetuikelaskennalla
  • Uraani (U-238) ja torium (Th-232) ICP-MS-menetelmällä

NORM-tutkimuspaketti kiinteille näytteille:

  • Vaativa gamma-analyysi
  • Uraani (U-238) ja torium (Th-232) ICP-MS-menetelmällä (prosessoiduista näytteistä)

Jos näyte ei vaadi kaikkia pakettiin sisältyviä tutkimuksia, laskutetaan vain tehdyt tutkimukset STUKin palveluhinnaston mukaisesti.

Lisätietoja näytteenotosta, näytemääristä, analyyseistä, analyysien kestosta tai näytteiden toimittamisesta voi kysyä sivun yhteyshenkilöltä.

Luonnonsäteilyn valvonnan viranomaisvaatimuksista voi kysyä lisätietoa sähköpostiosoitteesta lsv(at)stuk.fi

 

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Yhteyshenkilöt

Tiina Torvela / Tarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi

Antti Vainonen / Ylitarkastaja
etunimi.sukunimi@stuk.fi