Palvelut Palvelut
Palvelut

Vesinäytteen ottaminen

Vesinäytteen ottaminen

Näytteenotto-ohjeen ja lomakkeen, jossa kysytään kaivotietoja, voi pyytää STUKista tai tulostaa tältä sivulta.

Toimi näin

 • Ennen näytteenottoa vettä juoksutetaan reippaasti niin, että painesäiliössä ja putkistossa seisonut vesi saadaan vaihtumaan. Juoksutusta jatketaan kunnes veden lämpötila muuttuu vakioiseksi. Lopuksi annetaan veden valua vähän aikaa pienellä nopeudella, jotta hanassa mahdollisesti oleva poresuutin ei toimisi (poresuutin poistaa vedestä radonia).
   
 • Lasipulloon otetusta näytteestä voidaan määrittää veden radonpitoisuus ja sen lisäksi myös muita radioaktiivisia aineita. Vesinäytteen ottoon soveltuu kierrekorkkinen, puhdas lasipullo (ei muovipullo), jonka tilavuus on 0,5–1 litraa. Pullon korkissa pitää olla hyvä tiiviste (esim. virvoitusjuomapullo tai Alkon pullo).
   
 • Veden juoksutuksen jälkeen pullo asetetaan aivan hanan alle ja annetaan veden valua pienellä nopeudella siten, että vesi valuu pulloon kirkkaana. Radonkaasu ei pääse karkaamaan vedestä jos vesi ei pärsky kun näytettä otetaan.

  Pullo täytetään aivan täyteen, mikäli se pystytään kuljettamaan kylmänä Säteilyturvakeskukseen.
  Jos näyte lähetetään postitse, pullon kaulaan on jätettävä tyhjää tilaa noin 0,5 cm, jotta pullo ei halkeaisi lämpölaajenemisen takia. Pullo suljetaan heti tiukasti ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti mittaukseen.
   
 • Luotettavin radonpitoisuus saadaan, jos näyte toimitetaan mittaukseen samana päivänä kuin se on otettu.

Kyselylomake

Täyttäkää näytteenotto-ohjeen mukana tullut kyselylomake huolellisesti.

Mikäli näytteenotossa esiintyy jotain erityistä, esim. pumppaatte kaivon lähes tyhjiin tai otatte vesinäytteen suoraan kaivosta käsipumpulla, niin kirjoittakaa näistä seikoista kohtaan Lisätietoja.

Jokaista vesinäytettä kohden täytetään oma lomake.

Jos näytteet on otettu samasta kohteesta, täytetään vain kohta Näytetiedot. Tarkka näytteenottoaika kellonaikoineen tarvitaan tuloksen laskemista varten.

Radonalueiden kartoittamiseksi toivomme teidän täyttävän kiinteistötunnuksen kyselylomakkeeseen. Kiinteistötunnuksen löydätte muun muassa kiinteistöverolapusta. Voitte merkitä kohteiden sijainnit myös karttakopiolle (esim. peruskarttalehdelle).

Vesinäytteiden toimitus Säteilyturvakeskukseen

Näyte voidaan tuoda Säteilyturvakeskukseen maanantaista torstaihin klo 8.00-14.00 välisenä aikana tai lähettää postitse pikalähetyksenä samana päivänä kuin näyte on otettu. Näytepullot pitää pakata hyvin niiden rikkoutumisen estämiseksi.

Yhteystiedot     

Toimitusosoite: Säteilyturvakeskus, Vesinäytteet, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
Vastaanottoaika: ma - to klo 8 - 14   
Puhelin ma - pe puh. (09) 759 881  

Tulokset

Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti niiden valmistuttua. Jos asiakas tilaa pelkän radonmäärityksen tulos toimitetaan noin kahdessa viikossa, kokonaisalfamääritys kestää noin kaksi kuukautta.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt