Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Teollisten tuotteiden kuten rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja turvetuhkan sekä jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti.

Tulosten perusteella materiaaleille määritetään ST-ohjeen 12.2, Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus, mukaiset aktiivisuusindeksit. Tarpeen mukaan teollisuustuotteille voidaan tehdä radiokemiallisia määrityksiä esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Rakennusmateriaalien mittaukset tehdään valvontamittauksina. Muut teollisuustuotteiden mittaukset voivat olla joko valvonta- ja palvelumittauksia.

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu
Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Tiina Torvela / Tarkastaja
    puh. +358975988474
  • Antti Vainonen / Tarkastaja
    puh. +358975988477