Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Teollisten tuotteiden kuten rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja turvetuhkan sekä jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti.

Mittaustuloksista lasketaan STUKin määräyksen luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta, 12 §:n mukaiset arvot, joilla päätetään säteilyaltistuksen selvittämistarve. Tarpeen mukaan teollisuustuotteille voidaan tehdä radiokemiallisia määrityksiä esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Rakennusmateriaalien mittaukset tehdään valvontamittauksina. Muut teollisuustuotteiden mittaukset voivat olla joko valvonta- ja palvelumittauksia.

STUK määräys luonnonsäteilylle altistavalle toiminnalle S/3/2019 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf, linkki avautuu uuteen välilehteen).

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Tiina Torvela / Tarkastaja
    puh. +358975988474
  • Antti Vainonen / Tarkastaja
    puh. +358975988477