Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Rakennusmateriaalit ja teollisuustuotteet

Teollisten tuotteiden kuten rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja turvetuhkan sekä jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti.

Mittaustuloksista lasketaan STUKin määräyksen luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta, 12 §:n mukaiset arvot, joilla päätetään säteilyaltistuksen selvittämistarve. Tarpeen mukaan teollisuustuotteille voidaan tehdä radiokemiallisia määrityksiä esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Rakennusmateriaalien mittaukset tehdään valvontamittauksina. Muut teollisuustuotteiden mittaukset voivat olla joko valvonta- ja palvelumittauksia.

STUK määräys luonnonsäteilylle altistavalle toiminnalle S/3/2019 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Tiina Torvela / Tarkastaja
    puh. +358975988474
  • Antti Vainonen / Tarkastaja
    puh. +358975988477