Rakennus- ja teollisuustuotteet

Rakennustuotteet ja tuhka

Rakennustuotteet ja tuhka

Teollisten tuotteiden kuten rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja turvetuhkan sekä jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti.

Mittaustuloksista lasketaan STUKin määräyksen luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta 12 §:n mukaiset arvot, joilla päätetään säteilyaltistuksen selvittämistarve. Rakennustuotteiden mittaukset tehdään valvontamittauksina. Muut teollisuustuotteiden mittaukset voivat olla joko valvonta- ja palvelumittauksia.

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan materiaalien radioaktiivisuustutkimukset

Teollisten materiaalien radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti. Mittauksessa määritetään luonnonsarjojen eli uraanin (U-238) ja toriumin (Th-232) aktiivisuuspitoisuudet sekä luonnon kalium (K-40) ja tarvittaessa laskeumasta peräisin oleva cesium (Cs-137). Tarpeen mukaan voidaan tehdä myös radiokemiallisia määrityksiä, esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Teollisten materiaalien radioaktiivisuusmittaukset ovat palvelumittauksia.

STUK määräys luonnonsäteilylle altistavalle toiminnalle S/3/2019 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Tiina Torvela / Tarkastaja
    puh. +358975988474
  • Antti Vainonen / Tarkastaja
    puh. +358975988477