Palvelut Palvelut
Palvelut

Radonmittauksen tilaus kaivoksiin ja louhintatyömaille

Radonmittaukset maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla

STUK määräyksen (S/3/2018) mukaan radonpitoisuus on mitattava

  • maanalaisilla louhintatyömailla joka kuudes kuukausi. Kuitenkin, jos tulos on kahdessa perättäisessä mittauksessa jokaisessa mittauspisteessä pienempi kuin 100 Bq/m3, radonmittausten väli voidaan pidentää vuoteen.
  • maanalaisissa kaivoksissa joka toinen vuosi. Kuitenkin, jos tulos on kolmessa perättäisessä mittauksessa jokaisessa mittauspisteessä pienempi kuin 100 Bq/m3, radonmittausten väli voidaan pidentää viiteen vuoteen.

Tilaa radonmittaukset maanalaiseen kaivokseen tai louhintatyömaalle

Radonmittaukset tehdään maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla olosuhteiden vuoksi pääsääntöisesti hetkellisistä ilmanäytteistä. Jos arvellaan, että kaivoksella tai louhintatyömaalla olisi mahdollista tehdä purkkimittaukset, kannattaa asiaa harkita. Tällöin kannattaa kääntyä työpaikkojen radonvalvontaa tekevän yksikön puoleen (radonvalvonta(at)stuk.fi). Myös muissa radonvalvontaa koskevissa asioissa voi lähettää viestin em. sähköpostiosoitteeseen.

Mittaus (hetkellinen ilmanäyte) tilataan käyttämällä alla olevaa tilauslomaketta: