Palvelut Palvelut
Palvelut

Radonmittaukset

Asuntojen radonmittaus

Sisäilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Asunnoissa kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Kuntien ja taloyhtiöiden radonkartoituksissa voidaan mitata yhdellä radonmittauspurkilla asunnon alimmassa asutussa huoneessa.

Jos vapaa-ajan asuntoa käytetään paljon muina vuodenaikoina kuin kesällä, voi radonmittaus olla tarpeellinen myös vapaa-ajan asunnossa. Mittaus tulisi tehdä silloin, kun vapaa-ajan asunnossa oleskellaan.

Tärkeää tietää radonista

  • Radon on kodin ja työpaikan sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jonka pitoisuus selviää vain mittaamalla. Mittaaminen tehdään radonmittauspurkeilla.
  • Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.
  • Radon kannattaa mitata pientaloissa ja kerrostalojen alempien kerrosten asunnoissa kaikkialla Suomessa.
  • Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.
  • Jos pitoisuus on korkea, sitä voi vähentää helpoilla korjaustoimilla. Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä sekä ilmanvaihto.
  • Radonin torjunta uudisrakentamisessa on helpompaa ja halvempaa kuin talon korjaaminen jälkikäteen pitoisuuden alentamiseksi.

Työpaikkojen radonmittaus

Työpaikkojen radonmittauksissa valitaan mittauspisteiksi ne tilat, joissa työntekijät ovat eniten. Työpaikan radonmittaus tehdään maanpinnasta lukien rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ja lisäksi kellarissa niissä tiloissa, joissa työskennellään tai jossa sosiaalitilat sijaitsevat. Tarvittavien radonmittauspurkkien määrä vaihtelee tilojen mukaan. Jos radonpitoisuuden toimenpidearvo ylittyy ensimmäisessä purkkimittauksessa, voidaan tarvittaessa selvittää työnaikainen radonpitoisuus ns. jatkuvatoimisella radonmittauksella. Ilmastoinnin vuoksi työnaikainen radonpitoisuus on usein pienempi kuin radonmittauspurkilla saatu pitoisuus.

Tilaa radonmittaus

Kun tilaat mittauksen Säteilyturvakeskuksesta, tilaus maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajalle erikseen.

Radonmittauksen voi tilata Säteilyturvakeskuksesta myös puhelimitse (09) 759 88 497 tiistaisin ja torstaisin klo 10 - 13.

STUKin palvelun hintaan sisältyy asiakkaalle postitettava radonmittauspurkki, analyysi ja tuloskirje.

Säteilyturvakeskuksen hinnasto mittauspurkeille 1.6.2022 alkaen

Määrä   Veroton hinta    alv 24 %   yhteensä/kpl 
 Alle 11 kpl  (nettitilaus)    55,00 €    13,20 €   68,20 €
 Alle 11 kpl (muu tilaus)    60,23 €    14,46 €    74,69 €
 11 - 50 kpl     48,18 €    11,56 € 59,74 €
 Yli 50 kpl      41,80 €    10,03 € 51,83 €
 Kiireellinen tilaus    1,5 x purkkihinta    
 Asunnossa tehdyn vanhan mittaustuloksen toimittaminen asiakkaalle

  
50,00 €

   12,00 €    62,00 €
Lisäpalvelu *) (teknisen henkilön tuntihinta, minimi puoli tuntia) 145,00 €
(min. 72,50 €)
34,80 €
(min. 17,40 €)
179,80 €
(min. 89,90€)

*) Lisäpalveluita ovat esimerkiksi mittauspurkkien lähettäminen useisiin kohteisiin, mittauspurkkien uudelleenlähetys sekä lisämateriaalien toimitus.

Asuntomittausten tulokset

Mittaustulos ja toimenpidesuositukset lähetetään asiakkaalle noin kuukauden kuluessa purkin palautumisesta.

  • Jos radonpitoisuus on alle 200 Bq/m3, ei ole tarvetta toimenpiteille.
  • Jos radonpitoisuus on 200 - 300 Bq/m3 ja jos rakennuksen alle on asennettu rakennusvaiheessa radonputkisto, radonputkistoon kannattaa kytkeä huippuimuri.
  • Jos radonpitoisuus on yli 300 Bq/m3, radonkorjausta suositellaan.

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 , akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.