Radonmittaukset

Sisäilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Asunnoissa kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Mittausajaksi suositellaan kahta kuukautta marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.

Työpaikkojen radonmittauksissa valitaan mittauspisteiksi ne tilat, joissa työntekijät ovat eniten. Työpaikan radonmittaus tehdään maanpinnasta lukien rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ja lisäksi kellarissa niissä tiloissa, joissa työskennellään tai jossa sosiaalitilat sijaitsevat. Tarvittavien radonmittauspurkkien määrä vaihtelee tilojen mukaan. Jos radonpitoisuuden toimenpidearvo ylittyy ensimmäisessä purkkimittauksessa, voidaan tarvittaessa selvittää työnaikainen radonpitoisuus ns. jatkuvatoimisella radonmittauksella. Ilmastoinnin vuoksi työnaikainen radonpitoisuus on usein pienempi kuin radonmittauspurkilla saatu pitoisuus.

Kuntien ja taloyhtiöiden radonkartoituksissa voidaan mitata yhdellä radonmittauspurkilla asunnon alimmassa asutussa huoneessa.

Jos vapaa-ajan asuntoa käytetään paljon muina vuodenaikoina kuin kesällä, voi radonmittaus olla tarpeellinen myös vapaa-ajan asunnossa. Mittaus tulisi tehdä silloin, kun vapaa-ajan asunnossa oleskellaan.

Radonmittaus voidaan tilata kaupallisilta toimijoilta tai Säteilyturvakeskuksesta (tilauslinkki alla).
Täältä löydät muut STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja niiden toimittajat.

Tilaa radonmittaus

Tilaus maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajalle erikseen.

Radonmittauksen voi tilata Säteilyturvakeskuksesta myös puhelimitse (09) 759 88 497 klo 10-14 välisenä aikana.

STUKin palvelun hintaan sisältyy asiakkaalle postitettava radonmittauspurkki, analyysi ja tuloskirje.

Mittauspurkkien hinnat 19.3.2018 alkaen

Määrä   Veroton hinta    alv 24 %   yhteensä/kpl 
 Alle 11 kpl  (nettitilaus)    46,00 e    11,04 e    57,04 e
 Alle 11 kpl (muu tilaus)    50,00 e    12,00 e    62,00 e
 11 - 50 kpl     40,00 e     9,60 e    49,60 e
 Yli 50 kpl      35,00 e     8,40 e    43,40 e
 Kiireellinen tilaus    1,5 x purkkihinta    
 Vanhan tuloksen toimitus

  
  32,00 e (työpaikat 38,00 e)

    7,68 e    39,68 e

 

Asuntomittausten tulokset

Mittaustulos ja toimenpidesuositukset lähetetään asiakkaalle noin kuukauden kuluessa purkin palautumisesta. Jos sisäilman radonmittaustulos ylittää 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee ryhtymään toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi.

Jos mittaustulos on 200 - 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee muun muassa ilmanvaihdon parantamista ja muita helposti tehtäviä korjauksia, jotta radonpitoisuutta voitaisiin alentaa.

Jos sisäilman radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3, ko. tilan radonturvallisuus on riittävä.

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu