Pyyhintänäytteet

Umpilähteiden pyyhintätestinäytteitä analysoidaan gammaspektrometrisellä mittauksella (mm. Co-60, Cs-137), kokonaisbeetamittauksella (Sr-90) tai kokonaisalfamittauksella (Am-241), riippuen siitä onko lähteenä alfaa, beetaa vai gammaa lähettävä lähde. Nämä mittaukset tehdään palvelumittauksina. Muut pyyhintätestinäytteet analysoidaan gammaspektrometrisella mittauksella, ellei toisin sovita.

 

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu
Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt