Palvelut Palvelut
Palvelut

Pyyhintänäytteet

Pyyhintänäytteet

Umpilähteiden pyyhintätestinäytteitä analysoidaan gammaspektrometrisellä mittauksella (mm. Co-60, Cs-137), kokonaisbeetamittauksella (Sr-90) tai kokonaisalfamittauksella (Am-241) riippuen siitä, onko kyseessä alfa-, beeta- vai gammasäteilyä lähettävä lähde. Muut kuin umpilähteiden pyyhintätestinäytteet analysoidaan gammaspektrometrialla ellei toisin sovita.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 , akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt