Palvelut Palvelut
Palvelut

Palveluhinnasto

Säteilyturvakeskuksen palveluhinnasto 11.4.2014

STUK tuottaa tilauksesta toimialansa asiantuntijapalveluita. Vakiopalvelujen hinnat löytyvät hinnastosta. Mittaus-,  määritys-, ja vastaaviin hintoihin sisältyy pelkän tuloksen tuottaminen. Jos tilaus edellyttää muita toimenpiteitä, kuten näytteen esikäsittelyä tai tuloksen perusteella tehtävää turvallisuusarviointia, näistä toimenpiteistä veloitetaan erikseen.

Palvelut, joiden hintaa ei ole hinnastossa, hinnoitellaan valtion maksuperustelaissa (150/92) säädettyjen perus­teiden mukaan. Jos työ tehdään aikaveloituksella, minimiveloitus on 0,5 tunnilta.

Palveluista perittäviin maksuihin lisätään laskutettaessa arvonlisävero.