Paikallislaboratoriot

Paikallislaboratoriot

Suomessa on noin 20 paikallislaboratoriota, jotka ovat kunnallisia elintarvike-  tai ympäristölaboratorioita tai yksityisiä laboratorioita. Näissä laboratorioissa voidaan mitata radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia juomavesi-, elintarvike- ja ympäristönäytteistä.

Paikalliset elintarvike-  tai ympäristölaboratoriot voivat mitata palveluna juomavesien vesien radonpitoisuuksia (Rn-222) ja ympäristönäytteiden cesiumpitoisuuksia (Cs-137). Laboratoriot antavat ohjeet siitä, miten näyte tulee ottaa ja miten näyte tulee toimittaa laboratorioon mittausta varten.

Säteilyvaaratilanteessa laboratoriot tekevät radioaktiivisuusmittauksia tilanteen turvallisuusmerkityksen arvioimiseksi ja mittaavat tuotantolaitosten tuotteiden radioaktiivisuuksia. Jokainen laboratorio palvelee useamman kunnan aluetta.

Paikallislaboratorioilla on käytössään STUKin toimittama gammaspektrometrinen mittauslaite (NaI-tuikekide). Mittaustaidon ylläpitämiseksi STUK järjestää paikallislaboratorioille säännöllisesti vertailumittauksia ja tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia.

Paikallislaboratorio tai paikkakunta, mihin STUK on toimittanut mittalaitteen

Helsinki, MetropoliLab

Hämeenlinna, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Imatra, Imatran seudun ympäristötoimi

Joensuu, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Jomala, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Jyväskylä, Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Kajaani, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kuopio, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kuusankoski, Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Lahti, Ramboll Analytics Oy

Lappeenranta, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Lohja, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Mikkeli, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Oulu, Scanlab Oy

Pieksämäki, Keski-Savon ympäristötoimi, Pieksämäen toimipiste

Pori, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Porvoo, Ympäristöterveyteen liittyvät laboratoriopalvelut

Turku, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Rauma, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Sastamala, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Seinäjoki, SeiLab

Vaasa, BotniaLab Oy Ab

 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö