Muut radioaktiivisuusmittaukset

Rakennusmateriaalien, elintarvikenäytteiden, ympäristönäytteiden ja juomavesien lisäksi STUK tekee muita radioaktiivisuusmittauksia erilaisista näytteistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mittauksia tehdään joko gammaspektrometrisesti tai radiokemiallisesti.
 
Tyypillisiä muita radioaktiivisuusmittauksia ovat erilaiset elektroniikkakomponentit, radioaktiivisilla aineilla saastuneet vaatteet, teollisuuden käytössä olleet metalliputket, hitsausputket, hiomakiekot ja kalibrointiliuokset.

Gammaspektrometriset laboratorioanalyysit

Näytteen radioaktiivisuus voidaan määrittää gammaspektrometrisesti lähes mistä näytteestä tahansa. Itse näyte asettaa harvoin rajoituksia mittaukselle, jos näyte on sen kokoinen että se mahtuu ilmaisimelle. Gammaspektrometrisessa mittauksessa näytettä ei tarvitse hajottaa, vaan se voidaan usein mitata sellaisenaan.

Radiokemialliset laboratorioanalyysit

Radiokemiallinen määritys vaatii lähes aina alkuaineen erottamisen muista mittausta häiritsevistä aineista. Radiokemiallinen määritys voidaan tehdä kaikille näytteille, jotka voidaan saattaa liuosmuotoon. Radiokemiallisesti voidaan määrittää hiili-14, tritium, strontium, uraani, lyijy, polonium, plutonium ja amerikium. Ilman erillistä alkuaine-erotusta voidaan määrittää näytteen kokonaisalfapitoisuus (alfasäteilyä lähettävien aineiden yhteismäärä) ja radon.

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu
Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

Yhteystietolistausportletti