Muut radioaktiivisuusmittaukset

Muut radioaktiivisuusmittaukset

Rakennusmateriaalien, elintarvikenäytteiden, ympäristönäytteiden ja juomavesien lisäksi STUK tekee muita radioaktiivisuusmittauksia erilaisista näytteistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mittauksia tehdään joko gammaspektrometrisesti tai radiokemiallisesti.

Tyypillisiä muita radioaktiivisuusmittauksia ovat erilaiset elektroniikkakomponentit, radioaktiivisilla aineilla saastuneet vaatteet, teollisuuden käytössä olleet metalliputket, hitsausputket, hiomakiekot ja kalibrointiliuokset.

Gammaspektrometriset laboratorioanalyysit

Näytteen radioaktiivisuus voidaan määrittää gammaspektrometrisesti lähes mistä näytteestä tahansa. Itse näyte asettaa harvoin rajoituksia mittaukselle, jos näyte on sen kokoinen että se mahtuu ilmaisimelle. Gammaspektrometrisessa mittauksessa näytettä ei tarvitse hajottaa, vaan se voidaan usein mitata sellaisenaan.

Yhteyshenkilö:
Antti Vainonen, puhelin 09 759 88 477, antti.vainonen(at)stuk.fi

Radiokemialliset laboratorioanalyysit

Radiokemiallinen määritys vaatii lähes aina alkuaineen erottamisen muista mittausta häiritsevistä aineista. Radiokemiallinen määritys voidaan tehdä kaikille näytteille, jotka voidaan saattaa liuosmuotoon. Radiokemiallisesti voidaan määrittää hiili-14, tritium, strontium, uraani, lyijy, polonium, plutonium ja amerikium. Ilman erillistä alkuaine-erotusta voidaan määrittää näytteen kokonaisalfapitoisuus (alfasäteilyä lähettävien aineiden yhteismäärä) ja radon.

Yhteyshenkilö:
Maria Kaipiainen, puhelin 09 759 88 271, maria.kaipiainen(at)stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Antti Vainonen / Tarkastaja
    puh. +358975988477

Yhteystietolistausportletti

Yhteystietolistausportletti