Juomaveden radioaktiivisuusmittaukset

Juomaveden radioaktiivisuusmittaukset

Yksityisen kaivoveden radioaktiivisuus

Yksityishenkilöiden kaivovesinäytteestä mitataan radon ja pitkäikäisten alfa-säteilyä lähettävien aineiden aktiivisuuspitoisuuksien summa (kokonaisalfa). Kokonaisalfamittauksesta selviää, onko vedessä radonin lisäksi muita merkittäviä luonnon radioaktiivisia aineita kuten uraania, radiumia ja poloniumia. Uraani voidaan määrittää myös ICP-MS menetelmällä.

Vesilaitosveden radioaktiivisuusmittaukset

Vesilaitosten, vedenottamoiden tai muista julkisten paikkojen vesinäytteistä mitataan radon, pitkäikäisten alfa-säteilyä lähettävien aineiden ja tarvittaessa pitkäikäisten beeta-säteilyä lähettävien aineiden aktiivisuuspitoisuudet. Mikäli nämä mittaukset osoittavat, että vedestä aiheutuva viitteellinen annos voi olla suurempi kuin 0,1 mSv, voidaan tehdä tarkempia määrityksiä veden radioaktiivisuudesta. Tarkempia määrityksiä ovat esimerkiksi veden poloniumpitoisuuden, lyijypitoisuuden tai radiumpitoisuuden määritykset. Nämä ovat juomavesidirektiivin mukaisia mittauksia. Tulosten perusteella lasketaan vedestä aiheutuva viitteellinen annos.

Vesinäytteen mukana pitää toimittaa lomake, jossa kysytään kaivotietoja (lomakkeet alla).
Yhteyshenkilöt:
Tarja Heikkinen, puhelin 09 759 88 513, tarja.heikkinen(at)stuk.fi
Maria Kaipiainen, puhelin 09 759 88 271, maria.kaipiainen(at)stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt