Elintarvike- ja ympäristönäytemittaukset

Elintarvikkeet

Elintarvikkeista esim. sienet, marjat, kalat, riista ja vilja tehdään pääsääntöisesti radioaktiivisuusmittauksia gammaspektrometrisesti. Tällöin voidaan havaita gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita kuten Cs-137. Lisäksi elintarvikkeista voidaan määrittää radiokemiallisesti strontiumin (Sr-90) ja luonnon radioaktiivisten aineiden uraanin (U-234, U-238), poloniumin (Po-210) ja lyijyn (Pb-210) aktiivisuuspitoisuuksia. Nämä mittaukset tehdään palvelumittauksina.    

Ympäristönäytteet

Ympäristönäytteistä esim. sedimentit, maanäytteet, jäkälät, sammaleet, puiden lehdet ja neulaset, tehdään radioaktiivisuusmittauksia pääosin gammaspektrometrisesti. Tällöin voidaan havaita gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita kuten cesiumia (Cs-137) ja erityisesti sedimenttien kohdalla myös lyijyä (Pb-210). Joki-, järvi-, meri- ja sadevesistä tehdään radioaktiivisuusmittauksia gammaspektrometrisesti ja määritetään luonnon radioaktiivisten aineiden lisäksi tritiumin ja strontiumin aktiivisuuspitoisuuksia. Nämä mittaukset tehdään palvelumittauksina.

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu
Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Kaisa Vaaramaa / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988521