Elintarvike- ja ympäristönäytemittaukset

Elintarvike- ja ympäristönäytemittaukset

Elintarvikkeet

Elintarvikkeista esim. sienet, marjat, kalat, riista ja vilja tehdään pääsääntöisesti radioaktiivisuusmittauksia gammaspektrometrisesti. Tällöin voidaan havaita gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita kuten Cs-137. Lisäksi elintarvikkeista voidaan määrittää radiokemiallisesti strontiumin (Sr-90) ja luonnon radioaktiivisten aineiden uraanin (U-234, U-238), poloniumin (Po-210) ja lyijyn (Pb-210) aktiivisuuspitoisuuksia. Nämä mittaukset tehdään palvelumittauksina.    

Ympäristönäytteet

Ympäristönäytteistä esim. sedimentit, maanäytteet, jäkälät, sammaleet, puiden lehdet ja neulaset, tehdään radioaktiivisuusmittauksia pääosin gammaspektrometrisesti. Tällöin voidaan havaita gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita kuten cesiumia (Cs-137) ja erityisesti sedimenttien kohdalla myös lyijyä (Pb-210). Joki-, järvi-, meri- ja sadevesistä tehdään radioaktiivisuusmittauksia gammaspektrometrisesti ja määritetään luonnon radioaktiivisten aineiden lisäksi tritiumin ja strontiumin aktiivisuuspitoisuuksia. Nämä mittaukset tehdään palvelumittauksina.

Yhteyshenkilöt
Kaisa Vaaramaa, puhelin 09 759 88 521, kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi
Maria Kaipiainen, puhelin 09 759 88 271, maria.kaipiainen(at)stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Kaisa Vaaramaa / Laboratorionjohtaja
    puh. +358975988521