Palvelut Palvelut
Palvelut

Elintarvike- ja ympäristönäytemittaukset

Harmaa tietolaatikko - Viivästyksiä toimitusaikatauluissa

Säteilyturvakeskus muuttaa uusiin toimitiloihin keväällä 2022

Radioaktiivisuusmittauksia pyritään tekemään keskeytyksettä, mutta toimitusajat voivat olla normaalia pidempiä.

Näytteet toimitetaan huhtikuun loppuun asti osoitteeseen PL 14, 00811 Helsinki (Käyntiosoite Laippatie 4, Helsinki). Toukokuun alusta alkaen näytteet toimitetaan uuteen osoitteeseen Jokiniemenkuja 1, 01370 Helsinki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa laboratorionjohtaja Kaisa Vaaramaa (kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi).

Elintarvike- ja ympäristönäytemittaukset

Elintarvikkeet

Elintarvikkeista esim. sienet, marjat, kalat, riista ja vilja tehdään pääsääntöisesti radioaktiivisuusmittauksia gammaspektrometrisesti. Tällöin voidaan havaita gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita kuten Cs-137. Lisäksi elintarvikkeista voidaan määrittää radiokemiallisesti strontiumin (Sr-90) ja luonnon radioaktiivisten aineiden kuten uraanin (U-234, U-238), poloniumin (Po-210) ja lyijyn (Pb-210) aktiivisuuspitoisuuksia.

Ympäristönäytteet

Ympäristönäytteistä (esim. sedimentit, maanäytteet, jäkälät, sammaleet, puiden lehdet ja neulaset) tehdään radioaktiivisuusmittauksia pääosin gammaspektrometrisesti. Tällöin voidaan havaita gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita kuten cesiumia (Cs-137) ja erityisesti sedimenttien kohdalla myös lyijyä (Pb-210). Joki-, järvi-, meri- ja sadevesistä tehdään radioaktiivisuusmittauksia gammaspektrometrisesti ja määritetään luonnon radioaktiivisten aineiden lisäksi tritiumin ja strontiumin aktiivisuuspitoisuuksia.

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt