Muut radioaktiivisuusmittaukset

Muut radioaktiivisuusmittaukset

Rakennustuotteiden, elintarvikenäytteiden, ympäristönäytteiden ja talousvesien lisäksi STUK tekee radioaktiivisuusmittauksia erilaisista muista näytteistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mittauksia tehdään joko gammaspektrometrisesti tai radiokemiallisesti.

Näytteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset elektroniikkakomponentit, kalibrointiliuokset,  radioaktiivisilla aineilla saastuneet vaatteet, hiomakiekot tai muut vastaavat pienkappaleet.

Gammaspektrometriset laboratoriomittaukset

Näytteen radioaktiivisuus voidaan määrittää gammaspektrometrisesti lähes mistä näytteestä tahansa. Itse näyte asettaa harvoin rajoituksia mittaukselle, jos näyte on sen kokoinen että se mahtuu ilmaisimelle. Gammaspektrometrisessa mittauksessa näytettä ei tarvitse hajottaa, vaan se voidaan usein mitata sellaisenaan.

Näytteestä voidaan tunnistaa gammasäteilyä lähettävät radionuklidit. Tietyissä tapauksissa voidaan myös määrittää kyseisen radionuklidin aktiviisuuspitoisuus tai antaa siitä arvio.

Yhteyshenkilö:
Antti Vainonen, puhelin 09 759 88 477,
antti.vainonen(at)stuk.fi

Tiina Torvela, puhelin 09 759 88 474
tiina.torvela(at)stuk.fi

Radiokemialliset laboratorioanalyysit

Radiokemiallinen määritys vaatii lähes aina alkuaineen erottamisen muista mittausta häiritsevistä aineista. Radiokemiallinen määritys voidaan tehdä kaikille näytteille, jotka voidaan saattaa liuosmuotoon. Radiokemiallisesti voidaan määrittää hiili-14, tritium, strontium, uraani, lyijy, polonium, plutonium ja amerikium. Ilman erillistä alkuaine-erotusta voidaan määrittää näytteen kokonaisalfapitoisuus (alfasäteilyä lähettävien aineiden yhteismäärä) ja radon.

Yhteyshenkilö:
Maria Kaipiainen, puhelin 09 759 88 271,
maria.kaipiainen(at)stuk.fi

Tarja Heikkinen, puhelin 09 759 88 513
tarja.heikkinen(at)stuk.fi

 

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf, avautuu uuteen ikkunaan), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Harmaa tietolaatikko Sähköisesti täytettävät lomakkeet

Voit täyttää lomakkeet sähköisesti. Jos täyttäminen ei onnistu selaimessa, niin tallenna lomake ensin työasemalle.