Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset (IAEA, EU/Euratom, muut)

 

Ydinturvallisuus
Convention on Nuclear Safety (INFCIRC/449) Ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus (SopS 74/1996)
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (INFCIRC/546) Polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva yleissopimus (SopS 36/2001)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (INFCIRC/274) Yleissopimus ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä (8.2.1987)
Euratom Treaty, 25.3.1957 (Consolidated version, 2012/C 327/01) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Konsolidoitu toisinto 2012/C 327/01)

 

Ydinvastuu

Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy

Brussels Convention Supplementary to the Paris Convention

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa tehty yleissopimus (SopS 20/1972)

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Brysselissä tehty lisäyleissopimus (SopS 4/1977)

Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (INFCIRC/500)

Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (INFCIRC/567)

Wienin yleissopimus korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla

Ydinvahinkojen lisäkorvauksista tehty yleissopimus

Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention Yhteispöytäkirja Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamisesta (SopS 98/1994)

 

Ydinmateriaali
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (INFCIRC/140) Sopimus ydinaseiden leviämisen estämisestä (Ydinsulkusopimus, SopS 11/1970)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT, 24.9.1996)

PDF | HTML

Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta (15/2001)

Tasavallan presidentin asetus täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n voimaantulosta (14/2001)

Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta (47/2000)

IAEA INFCIRC/193

IAEA INFCIRC/193/Add.8.

EU:n ydinaseettomien maiden, Euratomin ja IAEA:n välinen valvontasopimus (SopS 55/1995) ja ja sen lisäpöytäkirja (SopS 53/2004)
IAEA INFCIRC/155 Suomen Tasavallan ja Kansainvälisen Atomienergiajärjestön välinen valvontasopimus (2/1972)

 

Tietojenvaihto ja ilmoittaminen
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (INFCIRC/335) Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta (SopS 98/1986)
Suomen ja Tanskan välinen sopimus Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta (Sops 27/1987)
Suomen ja Ruotsin välinen sopimus Suomen ja Ruotsin ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta (Sops 28/1987)
Suomen ja Norjan välinen sopimus Suomen ja Norjan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta (Sops 46/1987)
Suomen ja Saksan välinen sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta (SopS 35/1993)
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta (SopS 38/1996)
Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta (SopS 66/1997)
Sopimus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta (53/2002)

 

Avunanto
Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (INFCIRC/336) Yleissopimus avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä (SopS 83/1990)
Pohjoismainen yhteistyösopimus keskinäisestä hätäavusta säteilyvahinkotapauksissa (SopS 40/1965)
Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista tehty sopimus (SopS 19/1977)

 

Kuljetukset

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR, SopS 23/1979)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) liitteen B (CIM) liite RID-määräykset (SopS 5/1985)

 

Säteilysuojelu (ILO)
C115 - Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) ILO:n säteilysuojelusopimus (N:o 115/1960)

 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö