Julkinen diaari Julkinen diaari
Julkinen diaari

Julkinen diaari

Julkinen diaari

Säteilyturvakeskuksen (STUK) julkinen diaari on palvelu, josta kansalaiset, STUKin asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat seurata julkisten asioiden käsittelyn etenemistä.

Tiedot näkyvät palvelussa kuusi kuukautta.  Asiat päivittyvät palveluun seitsemän päivän kuluttua niiden vireille tulosta.

Julkisessa diaarissa asiat on ryhmitelty hallintoon, säteilyn käytön turvallisuuteen, ydinturvallisuuteen, tutkimukseen ja ympäristön säteilyvalvontaan.

Julkiset asiat on ryhmiteltävissä seuraavilla tiedoilla:

  • Asian numero
  • Asian nimeke
  • Lähettäjä/vastaanottaja
  • Vireille tulon päivämäärä
  • Asian tila
  • Päätöksen päivämäärä

Asioita voi hakea palvelusta asian numeron ja nimekkeen perusteella.

Julkisella diaarilla STUK toteuttaa tavoitteita viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä lisää avoimuuttaan. Palvelua ylläpitää STUKin Asiakirjahallinto ja tietopalvelut -yksikkö.

Asioiden  ja asiakirjojen rekisteröinti perustuu julkisuuslain (621/1999) 18§:ään ja asetuksen (1030/1999) 5 ja 6 §:iin sekä arkistolakiin (831/1994) ja sen nojalla annettuihin säännöksiin  ja määräyksiin.

STUKiin käsiteltäväksi tulevat ja ratkaistut asiat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään, jonne viedään myös asiaa koskevat asiakirjat. Julkisesta diaarista löytyvät ensivaiheessa yllämainitut julkisten asioiden diaarimerkinnät, joiden perusteella asiakas voi halutessaan osoittaa STUKille pyynnön saada asiakirja käyttöönsä (tietopyyntö). Julkista diaaria kehitetään vuoden 2018 aikana siten, että myös julkiset päätösasiakirjat tulevat saataville julkiseen diaariin.  

Tietopyyntö

Pyydämme lähettämään tietopyynnöt kirjaamoon sähköisellä lomakkeella tai sähköpostiosoitteella stuk (at) stuk.fi. Tietopyynnöt kirjataan STUKin asiankäsittelyjärjestelmään. Tietopyyntöjen käsittely voi olla maksullista.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaukseen on koottu STUKin rekisterien tietoja, jotka löytyvät STUKin julkisista palveluista. Kuvaus auttaa kohdistamaan tietopyyntöjä Säteilyturvakeskukselle.

Tutustu STUKin asiakirjajulkisuuskuvaukseen