STUK-B-YTO-sarja

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B-YTO 223 Finnish Report on the Safety of Spent Fuel and Radioactive Waste Management : Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. 2003.
STUK-B-YTO 82 Valtioneuvoston päätökseen (395/91) liittyvä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen turvallisuusarvio. 1991.
STUK-B-YTO 213 Karila K. Ydinmateriaalivalvonta : Vuosiraportti 2001. 2002.
STUK-B-YTO 230 Tossavainen K. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2003. 2004.
Jaa tämä sivu